1.12.2010

Změny základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2010

4.1.2010 , Zdroj: Ministerstvo financí
Jaký předpis upravuje sazby stravného v cizích měnách pro rok 2008? K jakým změnám došlo?

Vyhláška č. 459/2009 Sb. stanoví s účinností od 1. ledna 2010 výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010. Současně se ruší vyhláška č. 417/2008 Sb., která upravovala zahraniční stravné pro rok 2009.

V následující tabulce uvádíme přehled zemí, u kterých došlo ke změně sazby nebo měny:
Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného
Guatemala USD americký dolar 45,-
Irák EUR euro 40,-
Katar USD americký dolar 50,-
Kuvajt EUR euro 40,-
Mexiko USD americký dolar 50,-
Pákistán EUR euro 35,-
Spojené arabské emiráty USD americký dolar 55,-
Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR euro 35,-
Tanzánie USD americký dolar 55,-
Turkmenistán EUR euro 40,-
Uganda USD americký dolar 55,-
Venezuela USD americký dolar 55,-

Comments:
Ano, asi tak to je
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]