1.12.2010

Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele v roce 2010

Pokud podnikatel nedoloží cenu spotřebovaných pohonných hmot, vypočte výdaje na ně pomocí stanovené průměrné ceny a spotřeby vozidla.
Od roku 2009 podnikatelé mohou používat ceny dříve určené pouze pro stanovení náhrad pro zaměstnance. (pokyn - D se již nevydává!) Tyto ceny jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, pro rok 2010 je to vyhláška č. 462/2009 Sb.
Pokud podnikatel nedoloží cenu pohonné hmoty, použije výdaje vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla:

Druh pohonných hmot Průměrná cena
pohonných hmot (Kč)
Benzin automobilový 91 oktanů 28,50
Benzin automobilový 95 oktanů 28,70
Benzin automobilový 98 oktanů 30,70
Motorová nafta 27,20

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]