11.09.2009

Pokyn č. D - 331FZ č. 6/2009 kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy

Pokyn č. D - 331FZ č. 6/2009 kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky.


Ministerstvo financí v souladu se zněním § 21 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků"), zveřejňuje strukturu a tvar datové zprávy odesílané prostřednictvím datové schránky.

Přiznání, hlášení a vyúčtování zasílaná daňovými subjekty ve věci jejich daňové povinnosti územním finančním orgánům podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků prostřednictvím datové schránky musí být ve struktuře a tvaru .XML, odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na adrese:

http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces .

K vytvoření souboru v předepsané struktuře a tvaru .XML pro odeslání do datové schránk správce daně lze využít službu Elektronická podání pro daňovou správu (EPO) na adrese http://eds.mfcr.cz/ . Aplikace umožňuje vytvořit a uložit soubor v předepsané struktuře a tvaru pro následné odeslání správci daně datovou schránkou.
Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce http://cds.mfcr.cz/, volba Daně elektronicky - Informace k elektronickému podávání - Informace pro uživatele - Informace k přípustným formátům datových zpráv doručovaných správci daně prostřednictvím datových schránek.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]