10.05.2009

Mění se den zaplacení daní finančnímu úřadu

Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky, kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo platbou prostřednictvím České pošty, že dochází ke změně dne zaplacení, tedy dne, kdy je daň finančnímu úřadu zaplacena.

Dne 1. listopadu 2009 totiž vstoupí v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která nově upravuje „Den platby“. Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele platebních služeb. Od listopadu letošního roku však tímto dnem bude den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, které budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky.U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]