10.23.2009

ICT V PODNICÍCH

Dne 22. října 2009 vyhlásilo MPO třetí, časově omezenou výzvu pro podání žádostí o podporu do programu ICT V PODNICÍCH.
Aktualizace: III. Výzva programu ICT V PODNICÍCH


Obecné informace
Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ICT v PODNICÍCH [pdf, 280 kB]je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů, resp. podpořit poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]