4.27.2009

Odpočet DPH u ojetých osobních automobilů ve zvláštním režimu

Odpočet DPH u ojetých osobních automobilů ve zvláštním režimu
21.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Nově zavedená možnost uplatnění DPH u osobních automobilů se nadále nebude vztahovat na automobily, u nichž je obchodníkem uplatněn zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH.

Možnost odpočtu DPH se nebude nadále vztahovat na ojeté osobní automobily, u nichž je obchodníkem uplatněn zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH. Při uplatnění tohoto zvláštního režimu nesmí obchodník na daňovém dokladu uvést daň z přirážky a kupující, i když je plátcem daně, nemá nárok na odpočet daně.

Pokud však obchodník nakoupí osobní automobil od plátce DPH a tento prodej již bude pro plátce zdanitelným plněním, nemůže obchodník při prodeji ojetého osobního automobilu použít zvláštní režim zdanění přirážky. Obchodník má nárok na odpočet daně při nákupu tohoto ojetého osobního automobilu a při jeho prodeji musí přiznat daň z celé prodejní ceny a kupující, který je plátcem daně si může v tomto případě za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet daně.

Nadále platí, že při prodeji osobního automobilu osobě se zdravotním postižením, která chce uplatnit nárok na vrácení daně, je obchodník povinen uvést částku daně na daňový doklad podle § 85 odst. 6 zákona o DPH


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]