3.05.2009

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU DANÁ ZAMĚSTNANCEM

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU DANÁ ZAMĚSTNANCEM
(§ 50 odstavec 3 ZP)


Věc: Výpověď z pracovního poměru.
Podle § 50 zákoníka práce dávám výpověď z pracovního poměru, který jsem s Vámi uzavřel pracovní smlouvou ze dne .... Můj pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby .... to je dnem .... (Možno uvést i důvod skončení pracovního poměru, ale výpověď může být dána i bez uvedení důvodu.)
podpis

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]