3.20.2009

Více než 1,1 milionu řidičských průkazů pozbude platnost

Více než 1,1 milionu řidičských průkazů pozbude platnost
10.3.2009, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. Takových dokladů eviduje Ministerstvo dopravy v centrálním registru řidičů k 28. únoru 2009 přibližně 1 145 000.
Bude-li zachováno průměrné tempo výměny z předchozího období reálně hrozí, že k 1. lednu 2011 pozbude platnost 600 000 řidičských průkazů vydaných v uvedeném období!
Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k aktuální etapě povinných výměn (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhodnější doba podat žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Na konci uvedeného období - roku 2010 - hrozí kumulace výměny velké části řidičských průkazů, resp. osob, které budou o výměnu žádat.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]