3.03.2009

Registrace historického vozidla

Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla. Historickým vozidlem tedy není „veterán“ zapsaný v registru silničních vozidel, který má přidělenou standardní registrační značku.
Doklady k registraci:
přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel (je k dispozici na registru vozidel)
vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm
původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán
souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně vlastníkem
údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o jeho provozovateli, není-li vlastník současně provozovatelem
doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky
zplnomocnění při zastupování
doklad totožnosti žadatele
v případě jednání za „firmu“ se dále předkládá (originál nebo ověřená kopie):
živnostenský list
výpis z obchodního rejstříku
výpis z registru ekonomických subjektů
Vždy jedná oprávněná osoba nebo osoba s plnou mocí
Správní poplatek za přihlášení k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel:
motocykl do 50 cm3 300,- Kč
motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč
Pokud je sportovní vozidlo dovezeno ze zahraničí, schvaluje se jako výroba jednotlivého vozidla

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]