3.24.2009

Grantový projekt MPSV - ŠKOLENÍ JE ŠANCE

Grantový projekt MPSV - ŠKOLENÍ JE ŠANCE

Termín vyhlášení: 23.3. 2009
Termín ukončení: 31.12. 2009 průběžná výzva
průběžná uzávěrka: 14.4.2009
další uzávěrky – každé 3 týdny
Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty tj. právnické osoby založené za účelem podnikání dle zákona č.513/1992Sb., v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. (velké, střední i malé podniky)
Omezení žadatelů: oprávněným žadatelem není zaměstnavatel, který:
má ke dni podání uzavřenou dohodu podle §209 odst.2 nebo 3 zák.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
má s ÚP uzavřenou dohodu v rámci projektu „Vzdělávejte se“
má na ÚP podanou žádost v rámci projektu „Vzdělávejte se“
Žadatel, který předložil projekt do výzvy č.23 OPLZZ jenž je stále v procesu hodnocení, není oprávněn podat do této výzvy identický projekt (tj. shodný ve věcné podstatě a cílovém regionu). Omezení platí do ukončení výběrového procesu. Pokud žadatel nesplní podmínky věcného hodnocení, projekt již není v procesu hodnocení.
Cílová skupina: zaměstnanci
Podporované aktivity:
realizace vzdělávacích kurzů
tvorba vzdělávacích programů včetně přípravy interních lektorů
zavádění systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucích k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání
Způsobilé výdaje:
náklady na realizaci školení
náklady na náhradu mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu vzdělávání
Výše podpory: regionální projekty 1 - 7 mil. Kč (území jednoho kraje)
nadregionální projekty 2 - 15 mil. Kč (více krajů)
Celková výše podpory může dosáhnout až 100% celkových nákladů v závislosti na dodržení pravidel veřejné podpory, typu vzdělávání a velikosti podniku.
Způsob financování:
v režimu De minimis – 100% plnění , za poslední tři účetní období nepřesáhne podpora 200 tis.EUR
v režimu blokové výjimky - 60, 70, 80% plnění dle velikosti podniku (25, 35, 45% pro specifické vzdělávání)
podle dočasného rámce - 100% plnění, v době 1.1.2008 - 31.12.2010 nesmí výše čerpání přesáhnout 500 000,- EUR
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Místo realizace: Celá ČR s výjimkou Prahy
Podniky se sídlem v Praze mohou podat projekt jen na školení mimopražských zaměstnanců.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]