2.23.2009

Dva roky sociálních reforem

Dva roky sociálních reforem
13.2.2009, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Uplynuly téměř dva roky od doby, kdy začala současná vláda pracovat. V současné době již působí dopady sociálních reforem, proto je čas na bilanci hlavních změn. Co tedy přinesly uplynulé dva roky?

1) Podpora rodin přenesena do daňové oblasti, rodiny s dětmi na reformě vydělaly

Výchozí stav: Neudržitelný růst zadlužování

Neudržitelný růst sociálních mandatorních výdajů a z toho vyplývající zadlužování
Jejich výše významně ovlivněna přijetím předvolebních sociálních balíčků na jaře 2006, znamenajících nárůst 68 mld. Kč od 1. 1. 2008, pokud by nedošlo ke změnám (za poslední 2 roky vlády ČSSD navýšení o 100 mld. Kč)
Změny

Reforma veřejných financí provazuje změny v daňovém a sociálním systému
Úspornější a adresnější sociální systém je kompenzován snížením daní, především výrazným zvýšením daňových slev
Dopady

Růst čistých peněžních příjmů zaměstnanců s dětmi dosáhl v pololetí 2008 meziročně 9,3 % (v prvním čtvrtletí 13,2 %) a byl vyšší, než meziroční zvýšení životních nákladů zaměstnanců 6,7 %
Čisté peněžní příjmy zaměstnanců s dětmi rostly rychleji než zaměstnanců bez dětí (o 1,8 %)
Reforma veřejných financí způsobila, že snížení daní u zaměstnanců s dětmi je vyšší, než snížení objemu dávek státní sociální podpory a rodiny s dětmi na reformě vydělaly
Reálné čisté mzdy zaměstnanců s dětmi stoupají rychleji než hrubé mzdy
V prvním pololetí 2008 se zvýšila relace mezi čistými peněžními příjmy zaměstnanců s dětmi a zaměstnanců bez dětí na jednoho člena rodiny na 61,1 % (9 929 Kč, 16 254 Kč) proti roku 2007, kdy dosáhla 59,3 % (9 082 Kč, 15 323 Kč)
2) Adresnější sociální systém, výdaje na státní sociální podporu byly sníženy o 12,5 mld. Kč

Výchozí stav: Finančně neudržitelný sociální systém

Málo adresný sociální systém, jeho expanze hrozila rozvratem veřejných financí
Beze změn by výdaje jen na dávky státní sociální podpory stouply z 34 mld. Kč v roce 2006 na 56,2 mld. Kč v roce 2008
Zabudováním automatických valorizací by výdaje výrazně stoupaly nadále
Změny

Cílem změn je adresnější a méně nákladný sociální systém
Dochází k zúžení okruhu příjemců dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, pohřebné), některé dávky jsou sníženy (porodné), jiné zrušeny ("pastelkovné", příspěvek na zvýšené životní náklady)
Jsou zrušeny automatické valorizace dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
Dopady

Celkový počet dávek státní sociální podpory v období leden-září 2008 meziročně poklesl o 7,8 mil. dávek na 14,46 mil. (o 34,8 %)
Celkové výdaje na dávky státní sociální podpory v období leden-září 2008 meziročně poklesly o 4,44 mld. Kč na 31,91 mld. Kč (o 12,2 %)
V roce 2008 dojde k poklesu výdajů na dávky státní sociální podpory až o 12,5 mld. Kč proti původnímu stavu před reformou na cca 43,7 mld. Kč
Přesto budou tyto výdaje o zhruba 10 mld. Kč vyšší než v roce 2006
3) Reforma nemocenského pojištění vedla ke snížení pracovní neschopnosti o 24 %

Výchozí stav: Vysoká pracovní neschopnost nad úrovní běžnou v EU

Míra nemocnosti byla u nás dlouhodobě výrazně vyšší než v členských zemích EU, především než např. v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku
Neexistuje důvod, aby u nás byla nemocnost vyšší než v těchto zemích, jelikož podle všech mezinárodních srovnávacích studií je zdravotní stav našeho obyvatelstva lepší
Změny

Cílem reformy nemocenského je dosáhnout větší odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele, snížit častou fiktivní nemocnost a omezit zneužívání systému
Zavedení třídenní karenční doby, změna výpočtu dávek nemocenského (náhrady mzdy)
Dopady

V období únor-říjen 2008 (vyplácí se měsíc zpětně) meziročně poklesly výdaje na nemocenské o 2,81 mld. Kč
V období leden-červen 2008 se meziročně snížil počet ukončených případů pracovní neschopnosti o 24 %
Počet případů s délkou trvání pracovní neschopnosti do 14 dnů se u zaměstnanců malých organizací snížil o 45 %
V období leden-červen 2008 pokleslo průměrné procento pracovní neschopnosti meziročně z 5,9 % na 5,1 %
Tento trend zbrzdilo rozhodnutí Ústavního soudu, za červenec-srpen první 3 dny 60 % DVZ, od září 25 % DVZ
To je patrné na vývoji výdajů na nemocenské: výdaje za únor-červenec 2008 klesly meziročně o 17,1 %, za srpen-září už jen o 3,7 % a za říjen o 7,9 %. Vývoj výdajů kopíruje dopady rozhodnutí Ústavního soudu
4) První etapa důchodové reformy stabilizovala penzijní systém na 30 let

Výchozí stav: Odkládání důchodové reformy

V roce 2004 ustavena "Bezděkova komise" expertů
V roce 2005 předložila závěry, které měly vést k politické dohodě nad základním směrem důchodové reformy, ČSSD a KSČM tuto dohodu odmítly podepsat
První etapu důchodové reformy projednávala od července 2007 nová politická komise, dohodu nakonec nepodpořily opět ČSSD a KSČM
Vlivem demografického vývoje by došlo bez důchodové reformy v blízké budoucnosti k výraznému prohlubování deficitu důchodového systému, z čehož vyplývá nemožnost vyplácet důchody bez výrazného snížení životní úrovně důchodců
Změny

První etapa důchodové reformy spočívá v pokračování postupného zvyšování důchodového věku, postupném prodloužení potřebné doby pojištění, zavedení třístupňové invalidity, umožnění flexibilnějšího odchod z práce do důchodu atd.
Dopady

První etapa důchodové reformy je nejvýraznější změna důchodového systému od devadesátých let, která přispěje k jeho lepší finanční udržitelnosti a dlouhodobě ho stabilizuje minimálně na 30 let
Výdaje na základní důchodové pojištění činí v současné době 8,1 % HDP, do roku 2050 by se podle původní právní úpravy zvýšily na 11,7 % HDP, ale v důsledku schválených změn by se tyto výdaje měly zvýšit pouze na 10,5 % HDP
5) Mimořádná valorizace urychlila zvýšení důchodů, mezi zářím 2006 - lednem 2009 stoupnou o 1 658 Kč

Výchozí stav: Mimořádná valorizace důchodů umožněna při příliš vysoké inflaci

Mimořádné zvýšení důchodů v průběhu roku bylo podmíněno růstem inflace aspoň o 10 %, což by bylo v podmínkách roku 2008 nedosažitelné
Pracující důchodci nemohli uplatnit žádnou daňovou slevu
Změny

Mimořádná valorizace důchodů byla ještě v průběhu roku 2008 umožněna snížením potřebné hranice růstu cen z 10 % na 5 %
Od srpna 2008 se každému důchodci zvýšil důchod o 470 Kč měsíčně
Pracující důchodci byli podpořeni přiznáním daňové slevy ve výši 24 840 Kč
Dopady

V období leden 2008-leden 2009 dojde ke třem zvýšením důchodů, která u průměrného starobního důchodu činí celkem 1 150 Kč (350+470+330=1150)
Průměrná výše starobního důchodu přesáhne v roce 2009 částku 10 000 Kč
Od doby nástupu vlády v září 2006 do ledna 2009 se důsledkem valorizací průměrné starobní důchody zvýší celkem o 1 658 Kč
Podíl výše průměrného vypláceného důchodu k průměrné mzdě zůstane v roce 2009 na úrovni roku 2008, tj. 40,2 %
Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného důchodu bude v roce 2009 nejvyšší od roku 1989 (111,5 %) a bude o 5,8 p. b. vyšší než v roce 2006
6) Zpřísnění pobírání sociálních dávek přispělo ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti o téměř 30 %

Výchozí stav: Demotivující systém sociálních dávek

Systém pomoci v hmotné nouzi měl demotivující charakter především pro dlouhodobě nezaměstnané
Změny

Cílem změn je vytvoření prostředí, kdy práce i za nízkou mzdu bude výhodnější, než pobyt na sociálních dávkách, proto je zpřísněna výplata dávek pomoci v hmotné nouzi
Adresnější systém státní sociální podpory zároveň zvýhodňuje ty rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje
Výplata dávek poukázkami snižuje počet příjemců těchto dávek a omezuje jejich zneužívání
Tyto trendy by se měly prohloubit dalšími změnami, platnými od 1. 1. 2009
Dopady

Celkové výdaje na dávky hmotné nouze v období leden-září 2008 meziročně poklesly o 325,1 Kč na 2,14 mld. Kč (o 15,2 %)
Celkový počet dávek hmotné nouze v období leden-září meziročně poklesl o 75 tis. Na 838 tis. (o 9 %)
V září 2008 poklesl meziročně celkový počet nezaměstnaných z 365 tis. na 314,5 tis., tedy o 13,8 % na úroveň 5,3 % (v říjnu 5,2 %)
V září 2008 poklesl počet dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 měsíců o 43 tis. na 105,6 tis. (o 29 %), pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných je tedy výraznější, než pokles celkového počtu nezaměstnaných
Od prosince 2006 do září 2008 poklesl počet dlouhodobě nezaměstnaných o 43 % (ze 185 tis. na 105,6 tis.)
7) Počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením stouplo 29 %

Výchozí stav: Zneužívaný systém zaměstnávání zdravotně postižených

Výdaje na příspěvky na podporu zaměstnávání zdravotně postižených narůstaly s mimořádnou dynamikou
V roce 2006 byl objem těchto prostředků 2násobkem roku 2005 a v roce 2007 dokonce 3násobkem, přičemž tento trend by pokračoval i v následujících letech
Stále častější byly případy, kdy byl tento příspěvek pobírán na zdravotně postižené, kteří ve skutečnosti vůbec nepracovali. Samotní zaměstnavatelé odhadují, že jich mohlo být až 30 %
Změny

Cílem je efektivnější systém zaměstnávání zdravotně postižených´
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů
Dopady

Počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením se za období leden-červen 2008 zvýšil o 7 103 osob ve fyzickém stavu na 31 717 (o 29 %)
Počet zaměstnavatelů, kteří žádají o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se za období leden-červen 2008 zvýšil o 101 na 1354 (o 8 %)
Počet osob se zdravotním postižením evidovaných jako uchazeči o zaměstnání poklesl o 6 786 uchazečů z 65 216 v prosinci 2007 na 58 430 v říjnu 2008 (o 11,6 %)
Dynamický nárůst výdajů na příspěvek na podporu zaměstnávání zdravotně postižených z posledních let se za první pololetí 2008 zastavil
8) Třírychlostní rodičovská dovolená znamená větší svobodu volby

Výchozí stav: Omezené možnosti pro svobodu volby rodičů

Původní stav nabízel jen omezené možnosti pro volbu rodičů, kteří byli limitováni při rozhodování o svém rodičovství i pracovním zapojení a výběru takové podpory, která by jim nejlépe vyhovovala
Změny

Nově zavedený systém nabízí tři rychlosti čerpání rodičovského příspěvku v délce 2, 3 nebo 4 roky a tři varianty výměry rodičovského příspěvku: zvýšenou 11 400 Kč, základní 7 600 Kč a sníženou 3 800 Kč
Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené odpovídá moderním mezinárodním trendům péče o děti
Dopady

Počet vyplacených dávek rodičovského příspěvku v období leden-září 2008 meziročně vzrostl na 3,23 mil. dávek (o 6,4 %), nejvyšší zájem je o tříletou variantu
Výdaje na vyplacené dávky rodičovského příspěvku meziročně vzrostly o 213 mil. Kč (tj. růst o 1 %) na 21,27 mld. Kč, růst výdajů je způsoben změnou systému a s tím souvisejícími přechodnými obdobími, ale i vyšší porodností
Náš systém patří mezi nejvstřícnější v Evropě, především v porovnání délky mateřské a rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku v poměru k průměrné mzdě
Čtyřleté pobírání rodičovského příspěvku není zavedeno nikde v Evropě, v řadě zemí je naopak kratší než jeden rok
Český rodič může dosáhnout na stejnou výši rodičovského příspěvku, jako např. rakouský protějšek (10 940 Kč v roce 2006)
9) Motivující sociální systém zvýhodní aktivitu při hledání práce, penalizuje pasivitu

Výchozí stav: Nepružný pracovní trh

Minulé vlády po sobě zanechaly nepružný pracovní trh se systémem dávek pro nezaměstnané, který nemotivoval lidi k co nejrychlejší změně své nepříznivé životní situace.
Nedostatečně byla penalizována nelegální práce a zneužívání sociálních dávek
Změny

Změny platné od 1. 1. 2009 činí sociální systém více motivující, finančně bude nastavený tak, aby se vyplatilo zůstávat bez práce co nejkratší dobu
Podpora v nezaměstnanosti bude nejvyšší v prvních dvou měsících, potom bude postupně klesat, doba pobírání podpory se zkracuje
Výplata podpory v nezaměstnanosti bude vázána na aktivní chování člověka, tedy na jeho účast v rekvalifikacích, programech dalšího vzdělávání a veřejných pracích
Zpřísňují se postihy za pasivní chování
Aktivní politika zaměstnanosti bude přesměrována od neproduktivního systému investičních pobídek k handicapovaným osobám, osobám se sníženou uplatnitelností na trhu práce, nejvíce postiženým regionům.
Nedostatek pracovních sil na našem trhu budou částečně řešit zelené karty, zjednodušující zaměstnávání zahraničních pracovníků mimo EU
Upravují se podmínky pro možnost výplaty části dávek v hmotné nouzi pomocí poukázek pro ty, kdo zneužívají sociální systém a finanční prostředky nepoužívají k nákupu základních životních potřeb
Zpřísňují se postihy za nelegální práci
Organizované nelegální zaměstnávání se stane trestným činem

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]