2.26.2009

Dřívější vracení „přeplatků“ na DPH

Dřívější vracení „přeplatků“ na DPH
23.2.2009, Zdroj: Ministerstvo financí

V jakých případech by se měla lhůta na vracení nadměrných odpočtů DPH zkrátit?
Ministerstvo financí vydalo pokyn daňové správě, aby od tohoto týdne začala s dřívějším vracením nadměrných odpočtů DPH. V případě, že bude žádost podána elektronicky a finanční úřad nebude mít pochybnosti o správnosti údajů v daňovém přiznání, zkrátí se lhůta vracení z 30 na 15 dní.
„Jedná se o významný nástroj podpory podnikatelů a podniků, který jim umožní dřívější přístup k hotovostním prostředkům," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Podpoříme tím také větší využívání elektronické komunikace s úřady," dodal ministr.
Česká daňová správa změnila technické řešení podávání daňového přiznání u daně z přidané hodnoty prostřednictvím internetu. Zatímco v minulosti bylo nutné do počítače uživatele nainstalovat potřebnou aplikaci, nyní dochází ke zpracování daňového přiznání u daně z přidané hodnoty na serveru ministerstva financí, což výrazně snižuje technické nároky na počítač uživatele a umožňuje rychlejší zpracování zadávaných údajů.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]