1.08.2009

Změny v cestovních náhradách od 1. 1. 2009

Vyhláška č. 451/2008 Sb. upravuje s účinností od 1. 1. 2009 sazbu základní náhrady za 1 km jízdy a výši stravného.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně ve výši:
a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:
a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:
a) 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku
práce:
a) 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 28,50 Kč u motorové nafty.

Současně dochází ke zrušení vyhlášky č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]