1.08.2009

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu
5.12.2008, Zdroj: ČSSZ

Každý si ho představuje jinak - někdo třeba jako občasný výlet na pracoviště v maximálním rozsahu 2 hodin týdně. A co říká zákon o nemocenském pojištění?
Jedná se o takové zaměstnání, které sice trvá déle než 15 kalendářních dnů, avšak sjednaný příjem je nižší než rozhodný příjem 2 000 Kč, nebo nebyl příjem sjednán vůbec.
Nemocenské pojištění vzniká pouze v těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl příjmu alespoň 2 000 Kč.
Příklad
Zaměstnanec uzavře na dobu od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2009 dohodu o pracovní činnosti. Na jejím základě bude vykonávat práci každý čtvrtek 3 hodiny, s měsíčním příjmem 1 200 Kč. Za každou odpracovanou hodinu navíc mu přitom náleží 100 Kč. Protože sjednaný příjem je nižší než 2 000 Kč za kalendářní měsíc, jde o zaměstnání malého rozsahu.
Zaměstnanec má v únoru příjem 1 200 Kč, v březnu 2 000 Kč, v dubnu 1 200 Kč, v květnu 1 200 Kč a v červnu 2 200 Kč. Účasten nemocenského pojištění tak bude pouze v březnu a červnu, tedy v měsících, kdy měl příjem alespoň 2 000 Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]