1.12.2009

Praktické pomůcky poplatníkům k vyplnění daňového přiznání k dani silniční

Praktické pomůcky poplatníkům k vyplnění daňového přiznání k dani silniční za rok 2008
5.1.2009, Zdroj: Ministerstvo financí

V daňovém přiznání k dani silniční za rok 2008 nelze uplatnit snížení daně u většího počtu návěsů, než kolik je uvedeno tahačů.
Vzhledem ke změnám zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, účinným od 4. 7. 2008 pro zdaňovací období roku 2008, připravila daňová správa ČR poplatníkům daně silniční aktuálně několik praktických pomůcek vhodných ke zjednodušení vyplnění daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2008.

Daňová kalkulačka
Na stránkách Ministerstva financí ČR je připravena tzv. daňová kalkulačka (výpočet procentní sazby odpovídající nároku na snížení daně podle data první registrace silničních vozidel).
Vysvětlení k problematice uplatnění nároku na snížení daně silniční u návěsů nebo tandemových přívěsů
Snížení daně podle § 6 odstavce 6 a 7 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném k 4. 7. 2008, se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů a tandemových přívěsů odpovídajících počtu tažných vozidel splňujících podmínky pro snížení. Vzhledem k účinnosti dosavadního znění ustanovení § 6 odst. 9 citovaného zákona ještě pro zdaňovací období roku 2008 lze přiznat nárok na snížení sazby daně podle novelizovaných odstavců 6 a 7 tohoto ustanovení u návěsů nebo tandemových přívěsů pouze v počtu odpovídajícím počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro uvedené snížení daně. S ohledem na novelizované znění odst. 6 a 7, které je již účinné pro zdaňovací období 2008, však může mít návěs (tandemový přívěs) jiné procentuální snížení sazby daně než tahač, neboť může mít jiné datum první registrace.
Zjednodušeně řečeno musí v daňovém přiznání k dani silniční za rok 2008 korespondovat počet návěsů (nebo tandemových přívěsů) splňujících podmínky pro snížení daně s počtem tahačů (nebo tandemových nákladních vozidel) splňujících podmínky pro snížení daně - tj. tzv. párování. Nelze uplatnit snížení daně u většího počtu návěsů (nebo tandemových přívěsů), než kolik je uvedeno tahačů (nebo tandemových nákladních vozidel) splňujících podmínky pro snížení daně.
Tabulka možných alternativ:
č.
tahač
návěs
snížení - tahač
snížení - návěs
1
starý
nový
ne
ne
2
nový
starý
ano
ne
3
nový
nový
ano
ano
4
starý
starý
ne
ne
legenda:
starý = vozidlo s datem první registrace vyšším než 108 kalendářních měsíců zpětně
nový = vozidlo s datem první registrace nižším než 108 kalendářních měsíců zpětně
Pozn.: výše nároku na uplatnění snížení daně u návěsů (nebo tandemových přívěsů) se počítá od data první registrace uvedené v technických dokladech k vozidlům (stejně jako u tahače, resp. tandemového nákladního vozidla). Datum první registrace tahače (nebo tandemového nákladního vozidla) návěs (nebo tandemový přívěs) nepřebírá. Každá z části jízdní soupravy (ať již tažná nebo tažená) se posuzuje samostatně podle vlastního data první registrace.
Příklad - „párování":
Poplatník je provozovatelem 15 tahačů a 20 návěsů, z toho 12 návěsů splňuje podmínky pro snížení daně podle § 6 odst. 6 a 7 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném k 4. 7. 2008, a 8 návěsů tyto podmínky nesplňuje.
V daňovém přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2008 je uvedeno 10 tahačů splňujících podmínky pro uplatnění snížení daně a 5 tahačů tyto podmínky nesplňujících.
V tomto přiznání může být uplatněno snížení daně pouze u 10 návěsů.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]