1.07.2009

Kde platit zdravotní pojištění


Kde
platit zdravotní pojištění
  
24.10.2008,
Zdroj: VZP

Ve
které zemi se platí zdravotní pojištění?
V zemi kde žiji a studuji, nebo v zemi kde podnikám?


Dotaz


Jsem
cizinec, bydlím a studuji v zemi EU a nyní
jsem zahájil podnikání, a to v ČR.
Je mi 24 let. Ve které zemi mám nyní hradit
zdravotní pojištění?


Odpověď


Obdobné
dotazy většinou vznášejí naopak
Češi, kteří začínají
pracovat nebo podnikat v jiné zemi EU, ale situace je
prakticky stejná. Z dotazu vyplývá, že
vykonáváte výdělečnou činnost
pouze na území ČR (výdělečnou
činností se rozumí zaměstnání
i podnikání). V prostředí EU
platí evropská nařízení upravující
oblast sociálního a tím i zdravotního
zabezpečení. Hlavní zásadou je, že
nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka)
podléhat současně právním předpisům
dvou či více zemí EU a 
každý
je zdravotně pojištěn v té zemi EU, kde
vykonává výdělečnou činnost.

Pracovníci vykonávající výdělečnou
činnost pouze v ČR jsou tedy zdravotně pojištěni
v ČR bez ohledu na to, zda mají bydliště
v jiném členském státě.


Jakmile
zahájíte v ČR své podnikání,
měl byste se odhlásit ze systému zdravotního
pojištění v zemi svého bydliště
a přihlásit se k některé z českých
pojišťoven, provádějících
veřejné zdravotní pojištění.
O pravidlech, která platí v zemi vašeho
bydliště pro odhlášení ze systému
tamního zdravotního pojištění, byste
se měl informovat u své dosavadní zdravotní
pojišťovny. Po dobu, kdy jste v ČR pojištěn
z titulu výkonu výdělečné
činnosti,
nemusíte hradit pojistné do systému
zdravotního pojištění země, kde
bydlíte. Pojistné budete odvádět své
české zdravotní pojišťovně.


Pokud
pracujete a jste pojištěn v ČR, přičemž
bydlíte v jiném členském státě,
musíte se ale obrátit na svou českou zdravotní
pojišťovnu a požádat ji o
vystavení
formuláře E106
. Tento formulář v době
co nejkratší doneste, zašlete nebo jinak doručte
zahraniční zdravotní pojišťovně
v místě svého bydliště. Ta vás
na základě formuláře E106 zaregistruje jako
českého pojištěnce. Na základě
evropských nařízení máte totiž
nárok na plnou zdravotní péči v České
republice i v zemi, kde bydlíte.
Poskytnutá
zdravotní péče v zemi bydliště je
„výpomocně" hrazena tamní zdravotní
pojišťovnou a jí hradí vynaložené
náklady vaše česká zdravotní
pojišťovna.


Jakoukoliv
změnu situace (například že jste začal
pracovat ve státě bydliště) musíte
neprodleně nahlásit české zdravotní
pojišťovně. V případě
nesplnění oznamovací povinnosti můžete
být sankcionován podle českých právních
předpisů.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]