1.26.2009

Informační systém zpřehlední nakládání s autovraky občanům i obcím

Informační systém zpřehlední nakládání s autovraky občanům i obcím
26.1.2009

Provázanost údajů o převzetí autovraku s následnými informacemi o vznikajících odpadech z demontáže každého konkrétního vozu zajistí informační systém, který funguje od počátku tohoto roku. Výhody systému jsou nesporné jak pro občany a obce, tak i pro evidenci automobilů a pro samotná sběrná zařízení.
Informační systém může v konečném důsledku přispět k omezení ztrát vozidel, krádeží a volně odstavených nepojízdných automobilů. Umožňuje totiž například zpětnou kontrolu porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel a převzatých autovraků, může porovnat předávané autovraky s registry hledaných vozidel, udržovat neustále aktualizovanou databázi provozovatelů zařízení ke sběru autovraků apod.
Důležitým výstupem pro občany je vytištěné potvrzení o předání autovraku do zařízení k ekologické likvidaci vozidla, které je jednou z podmínek k trvalému odhlášení z registru silničních vozidel.
Provozovatelé zařízení ke sběru vybraných autovraků se do systému musí zapojit podle zákona o odpadech [1] a jeho prováděcí vyhlášky [2]. Nezbytné je provést některé konkrétní kroky [3].
Zdroj: MŽP
Poznámky: [1] § 37b odst. 1) písm.h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. [2] Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. [3] Získat potřebný software - buď volný program případně využít vhodný komerční software, který splňuje dané požadavky. Získat přístupové údaje. Ty obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Přihlašovací údaje jsou od 01.01.2009 distribuovány prostřednictvím sítě přepážek Czechpoint.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]