12.19.2008

Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů v roce 2009

25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5405Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008
(Vzor č. 15) 25 5405/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008
(Vzor č. 16) 25 5405/1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze
(Vzor č. 16) 25 5405/AJPřiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze
(Vzor č. 15) 25 5405/P1Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP)
(Vzor č. 4) 25 5405/P1aPříloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 4) 25 5405/P2Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP)
(Vzor č. 4) 25 5405/P2aPříloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 4) 25 5405/P3Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě
(Vzor č. 4) 25 5405/P3aPříloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě - anglická verze
(Vzor č. 4) 25 5405/P6Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 1) 25 5405/P6aPříloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405aSamostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
(Vzor č. 2) 25 5405ajSamostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze)
(Vzor č. 2) 25 5405bSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 0) 25 5405bč. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 1) 25 5405bSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 1) 25 5405baSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - anglická verze
(Vzor č. 0) 25 5405baSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405bač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405cVýpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
(Vzor č. 2) 25 5405caVýpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze
(Vzor č. 2) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 9) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 9) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 14) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5241Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech
(Vzor č. 3) 25 5246Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
(Vzor č. 3) 25 5457Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 19) 25 5457/AJProhlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
(Vzor č. 19) 25 5459Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 14) 25 5459/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 13) 25 5460Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
(Vzor č. 16) 25 5460/1Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 13) 25 5490Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(Vzor č. 9) 25 5490/1Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
(Vzor č. 8) 25 5530Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 5) 25 5531Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
(Vzor č. 4) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 14) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z příjmů právnických osob
25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5404Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
(Vzor č. 18) 25 5404/1Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 18) 25 5404/1aPokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 18) 25 5404/aPřiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
(Vzor č. 18) 25 5404/BPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
(Vzor č. 12) 25 5404/BaPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období - anglická verze
(Vzor č. 12) 25 5404/CVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 7) 25 5404/C/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
(Vzor č. 7) 25 5404/C1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
(Vzor č. 7) 25 5404/CaVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
(Vzor č. 7) 25 5404/DSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 6) 25 5404/DaSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 6) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 9) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 9) 25 MF - Daně z příjmů
(Vzor č. 14) 25 MF - Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z přidané hodnoty
25 5104Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby
(Vzor č. 2) 25 5104/A Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze)
(Vzor č. 2) 25 5112/1 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5112/1 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 8) 25 5121 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 12 zákona)
(Vzor č. 3) 25 5125 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
(Vzor č. 1) 25 5125/ Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5126 List člena skupiny
(Vzor č. 1) 25 5126/ List člena skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5127 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny

ušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5235Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 4) 25 5242Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 1) 25 5247Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5247/aVysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5401Přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 15) 25 5401/APřiznání k dani z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 15) 25 5412Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 11) 25 5412/APokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty - anglická verze
(Vzor č. 11) 25 5480Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5508Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 3) 25 5521Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5521/aNásledné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5525Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení
(Vzor č. 3) 25 5525/aPokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5526Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 5527Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň silniční
25 5407Přiznání k dani silniční
(Vzor č. 12) 25 5407/1Přiznání k dani silniční - příloha
(Vzor č. 12) 25 5408Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
(Vzor č. 15) 25 MF - 4Daň silniční
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z nemovitostí
25 5420Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí
(Vzor č. 5) 25 5450Přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 10) 25 5450/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 13) 25 5532Samostatný list k dani z pozemků
(Vzor č. 2) 25 5533Samostatný list k dani ze staveb
(Vzor č. 2) 25 5534Příloha k listu k dani z pozemků
(Vzor č. 1) 25 5535Příloha k listu k dani ze staveb
(Vzor č. 1) 25 MF - 5Daň z nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 4Přiznání k dani z nemovitostí v elektronické podobě
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf 8Změny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2007
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf10Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2009
(Vzor č. 2) Daň dědická
25 5403Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 11) 25 5403/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 5) 25 5409Přiznání k dani dědické
(Vzor č. 8) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5509Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 5510Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 5) 25 5511Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň darovací
25 5406Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 11) 25 5406/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 5) 25 5409/1Přiznání k dani darovací
(Vzor č. 10) 25 5433Příloha k přiznání k dani darovací
(Vzor č. 7) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5512Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 2) 25 5513Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 5) 25 5514Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 2) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň z převodu nemovitostí
25 5402Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 7) 25 5402/APříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 4) 25 5402/BPříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
(Vzor č. 3) 25 5410Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 11) 25 5411Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 14) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5522Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
(Vzor č. 1) 25 5523Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1)
Počet nových tiskopisů platný v roce 2009 : 129 , Poslední akutalizace: 16.12.2008 13:30


Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů v roce 2008
Daň z příjmů fyzických osob
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5405Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007
(Vzor č. 14) 25 5405/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007
(Vzor č. 15) 25 5405/1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - anglická verze
(Vzor č. 15) 25 5405/AJPřiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - anglická verze
(Vzor č. 14) 25 5405/P1Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP)
(Vzor č. 3) 25 5405/P1aPříloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P2Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP)
(Vzor č. 3) 25 5405/P2aPříloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P3Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2007 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě
(Vzor č. 3) 25 5405/P3aPříloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2007 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P4Příloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007- výpočet daně ze samostatného základ daně (dle § 16 odst. 2 ZDP)
(Vzor č. 7) 25 5405/P4aPříloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet daně ze samostatného základ daně (dle § 16 odst. 2 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 7) 25 5405/P5Příloha č. 5 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet společného základu daně manželů (podle § 13a ZDP)
(Vzor č. 3) 25 5405/P5aPříloha č. 5 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet společného základu daně manželů (podle § 13a ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P6Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 1) 25 5405/P6aPříloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405aSamostatný list k oddílu 4. Příjmy ze zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Přílohy č. 3
(Vzor č. 2) 25 5405ajSamostatný list k oddílu 4. Příjmy ze zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Přílohy č. 3 - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405cVýpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
(Vzor č. 2) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 8) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 8) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5241Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech
(Vzor č. 3) 25 5246Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
(Vzor č. 3) 25 5457Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 18) 25 5457/AJProhlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
(Vzor č. 18) 25 5459Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 14) 25 5459/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 13) 25 5460Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
(Vzor č. 16) 25 5460/1Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 12) 25 5490Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(Vzor č. 9) 25 5490/1Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
(Vzor č. 7) 25 5530Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 4) 25 5531Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
(Vzor č. 4) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň z příjmů právnických osob
25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5404Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
(Vzor č. 18) 25 5404/1Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 18) 25 5404/1aPokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 17) 25 5404/aPřiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
(Vzor č. 17) 25 5404/BPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
(Vzor č. 11) 25 5404/CVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 7) 25 5404/C/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
(Vzor č. 6) 25 5404/C1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
(Vzor č. 6) 25 5404/CaVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
(Vzor č. 5) 25 5404/DSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 5) 25 5404/DaSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 5) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 8) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 8) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň z přidané hodnoty
25 5104Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby
(Vzor č. 2) 25 5104/APřihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze)
(Vzor č. 2) 25 5112/1Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5112/1AŽádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 8) 25 5121Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 12 zákona)
(Vzor č. 3) 25 5125Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
(Vzor č. 1) 25 5125/APřihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5126List člena skupiny
(Vzor č. 1) 25 5126/AList člena skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5127Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny
(Vzor č. 1) 25 5127/AŽádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5235Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 4) 25 5236Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě podle § 82 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 5) 25 5239Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované ve třetí zemi podle § 83 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 2) 25 5242Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 1) 25 5247Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5247/aVysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5401Přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 14) 25 5401/APřiznání k dani z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 14) 25 5412Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 10) 25 5412/APokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (anglická verze)
(Vzor č. 10) 25 5480Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5508Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 3) 25 5521Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5521/aNásledné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5525Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení
(Vzor č. 3) 25 5525/aPokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5526Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 5527Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň silniční
25 5407Přiznání k dani silniční
(Vzor č. 12) 25 5407/1Přiznání k dani silniční - příloha
(Vzor č. 12) 25 5408Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
(Vzor č. 15) 25 MF - 4Daň silniční
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf11Změny na dani silniční od 1. 1. 2008
(Vzor č. 1) Daň z nemovitostí
25 5420Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí
(Vzor č. 5) 25 5450Přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5450/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 5532Samostatný list k dani z pozemků
(Vzor č. 1) 25 5533Samostatný list k dani ze staveb
(Vzor č. 1) 25 5534Příloha k listu k dani z pozemků
(Vzor č. 1) 25 5535Příloha k listu k dani ze staveb
(Vzor č. 1) 25 MF - 5Daň z nemovitostí
(Vzor č. 7) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 4Přiznání k dani z nemovitostí v elektronické podobě
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf 8Změny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2007
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf10Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008
(Vzor č. 1) Daň dědická
25 5403Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 10) 25 5403/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 5) 25 5409Přiznání k dani dědické
(Vzor č. 8) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5509Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 5510Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 4) 25 5511Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 11) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň darovací
25 5406Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 10) 25 5406/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 5) 25 5409/1Přiznání k dani darovací
(Vzor č. 9) 25 5433Příloha k přiznání k dani darovací
(Vzor č. 7) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5512Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 5513Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 4) 25 5514Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 11) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň z převodu nemovitostí
25 5402Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 6) 25 5402/APříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 3) 25 5402/BPříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
(Vzor č. 2) 25 5410Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 10) 25 5411Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 13) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5522Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
(Vzor č. 1) 25 5523Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 11) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 1Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 3) 25 MF-Inf 2Další informace k vyměření a placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 5) 25 MF-Inf 3Vyměření a placení daně z převodu nemovitostí u převodů a přechodů vlastnického práva k nemovitostem uskutečněným do 31. 12. 2003
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1)http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5433_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-7_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5522_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5523_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-7_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5101_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5101a_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-1_15.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-1a_15.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-AJ_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P1_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P1a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P2_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P2a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P3_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P3a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P4_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P4a_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P5_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P5a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P6_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P6a_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405a_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405aj_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405c_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5466_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5466-1_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5466-A_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5478_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5516_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-1_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5101_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5102_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5105_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5241_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5246_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5457_18.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5457-AJ_18.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5459_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5459-1_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5460_16.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5412-A_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5480_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5508_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5521_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5521-a_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5525_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5525-a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5526_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5527_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5407_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5407-1_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5408_15.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-4_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf11_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5420_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5450_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5450-1_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5532_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5533_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5534_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5535_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-5_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf4_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf8_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf10_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5403_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5403-a_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5409_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5509_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5510_4.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5511_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-6_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5406_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5406-a_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5409-1_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5433_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5512_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5513_4.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5514_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-6_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5402_6.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5402-A_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5402-B_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5410_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5411_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5522_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5523_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-6_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf1_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf2_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf3_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf9_1.pdf

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]