12.07.2008

Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2008 (5.12.2008)

Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2008
Uveřejněný tiskopis: "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený 25 5466 MFin 5466 vzor č. 11 , pokyn k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený 25 5466/1 MFin 5466/1 vzor č.7 se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období/za část zdaňovacího období 2008. Pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle § 38d odst. 8 zákona o daních z příjmů, je povinnou přílohou vyúčtování "Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" označená

25 5466/A MFin 5466/A vzor č. 7 .
25 5466 MFin 5466 vzor č. 10 25 5466/1

MFin 5466/1 vzor č. 5 25 5466/A
MFin 5466/A vzor č. 5 25 5530
MFin 5530 vzor č. 2 25 5405
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-9706A4A8/cds/5530_2.pdf
MFin 5405 vzor č. 13 Kódy_států

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]