12.28.2008

Praktické pomůcky poplatníkům k vyplnění daňového přiznání k dani silniční za rok 2008

Praktické pomůcky poplatníkům k vyplnění daňového přiznání k dani silniční za rok 2008
(22. 12. 2008)

Vzhledem ke změnám zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, účinným od 4.7.2008 pro zdaňovací období roku 2008, připravila Daňová správa ČR poplatníkům daně silniční aktuálně několik praktických pomůcek vhodných ke zjednodušení vyplnění daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2008. Zájemci v přiložených souborech naleznou tzv. daňovou kalkulačku (výpočet procentní sazby odpovídající nároku na snížení daně dle data první registrace silničních vozidel), dále vysvětlení k problematice uplatnění nároku na snížení daně silniční u návěsů /nebo tandemových přívěsů/) a praktické příklady k výpočtu daně silniční s řešením.

Daňová kalkulačka DSL
k ust. § 6 odst.6 a 7 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném k 4.7.2008 (dále jen "zákon o dani silniční")

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]