12.02.2008

Nová úprava nemocenských dávek


Nová
úprava nemocenských dávek
  
16.9.2008,
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních
věcí

Podle
nového zákona o nemocenském pojištění
nebudou zaměstnavatelé již poskytovat nemocenské
dávky.


Od
1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském
pojištění. č. 187/2006 Sb.
Nemocenské
pojištění budou provádět  pouze
orgány nemocenského pojištění.
 
Zaměstnavatelé, kteří v roce
2008 poskytovali dávky nemocenského pojištění
(nad 25 zaměstnanců), „dovyplatí" dávky
v roce 2009, na které vznikl nárok v roce 2008 a
přechází do roku 2009. Výše dávek
bude vypočtena podle starých předpisů. Podle
starých předpisů se redukční hranice pro
výpočet denního vyměřovacího
základu vždy zvyšují k 1. lednu. Pro tyto
přecházející dávky se zvýší
z 550 Kč na 610 Kč (první redukční
hranice) a ze 790 Kč na 870 Kč (druhá redukční
hranice).
Vyplácené dávky musí být
k 1. 1. 2009 přepočteny
(týká se dávek
vypočtených z vyššího průměrného
měsíčního
příjmu než
cca 16 700 Kč).


Podle
nového zákona
nemocenské náleží
až od 15. dne
trvání pracovní
neschopnosti (dále jen PN)
za kalendářní
dny.
 Za prvních 14 kalendářních
dnů trvání PN náleží
náhrada
mzdy
podle zákoníku práce:Základ,
z něhož se
vypočítává
nemocenské
(denní vyměřovací
základ), se zjišťuje z hrubých příjmů
dosažených zpravidla ve 12 předcházejících
kalendářních měsících v průměru
na jeden kalendářní den. Základ, z něhož
se
vypočítává náhrada mzdy
(průměrný výdělek), se zjišťuje
z hrubých příjmů dosažených
zpravidla v předchozím čtvrtletí na jednu
odpracovanou hodinu.


Takto
vypočtený
základ pro určení
náhrady mzdy a nemocenského
se redukuje podle
redukčních hranic stanovených podle zákonem
stanoveného
postupu. Do konce roku 2008 jsou 2 redukční
hranice,
nově jsou 3 redukční hranice.


Nové
redukční hranice budou vyhlášeny ve Sbírce
zákonů sdělením MPSV. Činí
786
Kč - 1 178 Kč - 2 356 Kč pro nemocenské
pojištění a
 137,55 Kč - 206,15
Kč - 412,30 Kč pro náhradu mzdy.


Do
první redukční hranice
se započítává
vypočtený základ ve výši:Z
částky mezi první a druhou redukční
hranicí se započítává
60 % pro
všechny dávky a náhradu mzdy. Z částky
mezi druhou a třetí redukční hranicí
se započítává
30 % pro všechny
dávky a náhradu mzdy. K částce nad třetí
redukční hranicí se nepřilíží.
Třetí redukční hranice odpovídá
měsíčnímu příjmu 71 600 Kč
(trojnásobku průměrné mzdy).


Maximální
roční vyměřovací základ
pro
odvod pojistného
činí 1 130 640 Kč
(48násobek průměrné měsíční
mzdy), maximální vyměřovací základ
činí v průměru měsíčně 94
220 Kč (4násobek průměrné mzdy).


Maximální
výše dávek nemocenského pojištění
(vypočtená z denního vyměřovacího
základu před jeho redukcí 2 356 Kč) činí:
nemocenské ve výši 72 % od 61. dne trvání
PN:
934 Kč za kalendářní den, za 30
dnů 28 020 Kč,
(v roce 2008 maximum 13 830 Kč)
peněžitá pomoc v mateřství ve výši
70 %:
963 Kč za kalendářní den, za
30 dnů 28 890 Kč
(v roce 2008 maximum 14 366 Kč).


Výše
dávek - rozdíly mezi 2008 a 2009


U
všech dávek se projeví
zavedení 3
redukčních hranic
. Změna se týká
pojištěnců
s příjmy vyššími
než 18 500 Kč.


Od
1. 1. 2009
první redukční hranice činí:


-
podle dosavadních předpisů 610 Kč (x 30,4 dne v
průměru v měsíci = cca 18 500 Kč za měsíc)
a


-
podle nových předpisů 786 Kč (x 30,4 dne v
průměru v měsíci = cca 23 900 Kč za
měsíc).


U
peněžité pomoci v mateřství se zvyšuje
sazba pro výpočet výše z 69 % na
70 %.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]