11.21.2008

Výše pojistného na nemocenské pojištění


Výše
pojistného na nemocenské pojištění
  
7.11.2008,
Zdroj: ČSSZ

Někteří
lidé touží po změnách. Vy možná
ne, nicméně v příštím roce se
jim nevyhnete.


Zákon
č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona
o nemocenském pojištění, a také
zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, obsahují
i novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, v platném
znění.


V roce
2009 bude část pojistného, kterou na
nemocenské pojištění platí
zaměstnavatel,
snížena ze současných
3,3 % na 2,3 %
z jeho vyměřovacího základu.
A zaměstnavatel si
odečte z částky
pojistného polovinu částky
, kterou
v kalendářním měsíci, za který
pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům
na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní
neschopnosti.


Od
roku
2010 pak budou dvě sazby na nemocenské
pojištění. První sazba pojistného na
nemocenské pojištění bude u zaměstnavatele
snížena z 2,3 % na 1,4 % a zaměstnavatel odečte
z částky pojistného polovinu částky,
kterou v kalendářním měsíci
zúčtoval na náhradě mzdy zaměstnancům
se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé
s méně než 51 nemocensky pojištěnými
zaměstnanci mají možnost zvolit si zvýšenou
sazbu pojistného na nemocenské pojištění,
která v roce 2010 bude činit 3,3 % z jejich
vyměřovacího základu. V případě
této volby je zaměstnavatel oprávněn odečítat
z pojistného polovinu částky, kterou zúčtoval
všem svým zaměstnancům na náhradě
mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.


Sazba
pojistného na nemocenské pojištění,
které platí zaměstnanec, bude od 1. 1. 2009 činit
1 % z vyměřovacího základu. Sazba
pojistného na nemocenské pojištění u
OSVČ a zahraničních zaměstnanců bude činit
2,4 % z vyměřovacího základu. Upozorňuje
se však, že je navržena změna pokud jde o sazby
pojistného zaměstnanců, OSVČ a zahraničních
zaměstnanců, kterou bude projednávat Parlament ČR.


Do
vyměřovacího základu zaměstnance se
náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená
odměna) poskytované za dobu prvních 14
kalendářních dní dočasné
pracovní neschopnosti podle zvláštních
právních předpisů nezahrnují.


Zaměstnavatel
odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní
měsíce. Pojistné za kalendářní
měsíc je nově splatné od 1. do 20. dne
následujícího kalendářního
měsíce. Pojistné se odvádí na účet
příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]