11.24.2008

Posuzování zdravotního stavu podle nové právní úpravy


Posuzování
zdravotního stavu podle nové právní
úpravy
  
27.10.2008,
Zdroj: ČSSZ

Nový
zákon o nemocenském pojištění
přináší přísné sankce za
porušování léčebného režimu.


Dočasnou
pracovní neschopností se rozumí stav, který
pro poruchy zdraví nebo jiné v tomto zákoně
uvedené důvody neumožňuje pojištěnci
vykonávat dosavadní pojištěnou činnost
a trvá-li porucha zdraví déle než 180
kalendářních dní, i pro jinou než
dosavadní pojištěnou činnost. V případě,
že po uplynutí 180 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti
je pojištěnec schopen vykonávat i jinou než
dosavadní pojištěnou činnost, resp. plnit
povinnosti uchazeče o zaměstnání, dochází
k ukončení dočasné pracovní
neschopnosti.


Zákon
o nemocenském pojištění č. 187/2006
Sb. obsahuje komplex povinností ošetřujícího
lékaře  a zařízení závodní
preventivní péče v oblasti nemocenského
pojištění a zrcadlově  stanoví
jejich práva.


Je
přesněji definován léčebný režim
dočasně práce neschopného pojištěnce
a jsou zpřísněny sankce za jeho porušování
práce neschopným pojištěncem. Za jeho
závažné porušení může
pojištěnec dostat pokutu až do výše
20 000 Kč a zároveň mu může být
nemocenské kráceno nebo odejmuto, a to na dobu nejdéle
100 kalendářních dnů ode porušení
tohoto režimu, ne však déle než do skončení
dočasné pracovní neschopnosti, při níž
došlo k porušení tohoto režimu.


Pokud
ošetřující lékař na pokyn
lékaře správy sociálního zabezpečení
neukončí opakovaně neodůvodněnou pracovní
neschopnost či potřebu ošetřování,
může mu být stanoven zákaz rozhodovat o
těchto věcech.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]