11.21.2008

Nemocenské od 1.1.2009


Nemocenské
od 1. 1. 2009
  
13.10.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení

Nemocenské
bude od 1. 1. 2009 náležet od 15. dne neschopnosti.


Nemocenské
bude náležet od 15. kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti za kalendářní
dny.


Během
prvních dvou týdnů dočasné pracovní
neschopnosti bude poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci
náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada
mzdy, platu či odměny nebude příslušet
za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy bude
náležet pouze za dobu, v níž trvá
pracovní vztah, který zakládá účast
na nemocenském pojištění.


Podpůrčí
doba trvá nejdéle 380 kalendářních
dnů ode dne vzniku dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud
není stanoveno jinak.


Výše
nemocenského za kalendářní den činí:Denní
vyměřovací základ se redukuje tak, že do
částky první redukční hranice se u
nemocenského a ošetřovného počítá
90 %, z částky nad první redukční
hranicí do druhé redukční hranice se počítá
60 %, z částky nad druhou redukční
hranicí do třetí redukční hranice se
počítá 30 % a k částce nad třetí
redukční hranicí se nepřihlíží.
U peněžité pomoci v mateřství a
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství
a mateřství se postupuje při redukci stejně
s tím, že do částky první
redukční hranice se počítá 100 %. Výši
redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního
roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve Sbírce zákonů sdělením.
Dle současných předpokladů by redukční
hranice od 1. 1. 2009 měly činit:Poživateli
starobního nebo plného invalidního důchodu
se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního
dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené
karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních
dnů, nejdéle však do dne, jímž končí
pojištěná činnost.


Nárok
na nemocenské nemá pojištěnec, který
si úmyslně přivodil dočasnou pracovní
neschopnost. Jestliže si pojištěnec přivodil
dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí
ve rvačce nebo jako bezprostřední následek
své opilosti nebo zneužití omamných
prostředků nebo psychotropních látek nebo při
spáchání úmyslného trestného
činu nebo úmyslně zaviněného přestupku,
náleží mu nemocenské za kalendářní
den v poloviční výši, bez ohledu na
to,  zda má rodinné příslušníky.
Také v případě, kdy vznikla pojištěnci
dočasná pracovní neschopnost nebo mu byla nařízena
karanténa v době útěku z místa
vazby nebo z místa výkonu trestu odnětí
svobody, nemá nárok na nemocenské.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]