11.06.2008

Další úspory pro podnikatele: Říman prosadil levnější technické n

Další úspory pro podnikatele: Říman prosadil levnější technické normy  
24.9.2008
Po výrazném usnadnění vstupu do živnostenského podnikání přichází ministr Martin Říman s dalším krokem ke zlepšení podmínek pro podnikání v České republice. Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se až o polovinu zlevní technické normy, kterými se při své podnikatelské činnosti musejí řídit firmy i jednotlivci. Dojde také ke zjednodušení dosavadní distribuce norem, které budou podnikatelé získávat hlavně v elektronické podobě."Díky změnám, které jsme připravili, ušetří příští rok 200 tisíc podnikatelů zhruba 50 milionů korun. To je více než polovina celkových nákladů, které firmy ročně na technické normy vydají. Snížit jejich cenu bude možné díky přechodu z tištěné na elektronickou formu norem a díky úsporám v resortu průmyslu a obchodu. Jen transformací Českého normalizačního institutu klesnou náklady na tvorbu norem na polovinu," uvedl po jednání vlády ministr Martin Říman.


Změny zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů přinesou podnikatelům v průměru 30 % úsporu na tištěných normách, v závislosti na počtu stran a frekvenci obměny normy. Při používání elektronické verze bude úspora vyšší než 50 % a v některých případech může dosáhnout i více než 90 %. Ceny norem budou transparentně stanoveny vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.


České technické normy budou dominantně distribuovány v elektronické podobě. Přístup k normám bude umožněn prostřednictvím internetu všem podnikatelům a ostatním zájemcům. Přístupné budou všechny normy, což podnikatelům umožní snadnou orientaci nejen v normách určité oblasti, ale i v souvisejících a citovaných normativních dokumentech.


Tištěná forma norem zůstane zachována. Tisk bude zajišťovat nejenom národní normalizační orgán, ale i smluvně vázaní distributoři. Forma tištěné normy bude mít stále významné využití a bude používána zejména tam, kde uživatel potřebuje autorizované znění normy - soudní jednání, znalecké posudky, součást technické dokumentace atp. Kvalitní profesionální tisk v podobě brožur ocení také ti, kteří pracují s normami velkého rozsahu a vyžadují proto snadno přehledný text.


Praktické dopady novely zákona o technických požadavcích na výrobky


Začínající živnostník - revizní technik


Podnikatel v oblasti revizí elektrických zařízení a instalací by dnes měl ke své činnosti využívat soubor zhruba 200 norem. Pokud by se rozhodl všechny tyto normy nakoupit, činily by jeho náklady cca 65 tisíc Kč. Pravidelná aktualizace a doplňování nových norem by jej vyšla na cca 5 tisíc Kč ročně. Od roku 2009 se jeho náklady významně sníží. Díky změnám v aplikaci "ČSN on-line" získá za 3500 Kč okamžitý přístup ke čtení a tisku všech ČSN. Odpadnou mu tedy vstupní náklady 65 tisíc Kč a na každoroční aktualizaci vynaloží o 1500 Kč méně. Navíc mu elektronická forma norem umožní, aby si vytiskl pouze ty části norem, které skutečně potřebuje.


Středně velká obchodní společnost


Již dnes je nabízen omezený on-line přístup k části knihovny ČSN. Podle počtu přístupových práv a ceny vybraných norem je vypočítaná individuální cena za poskytnutí přístupu. Nejnižší poplatek pro firmu je 50 tisíc Kč ročně. Od roku 2009 si firma bude moci zaplatit neomezený přístup ke všem normám s možností tisku pro vlastní potřebu za 3500 Kč. Pokud společnost disponuje reprografickým zařízením, které odpovídá technickým požadavkům na tisk, může uzavřít smlouvu na profesionální tisk kompletních norem. V takovém případě bude firma platit zvýhodněný poplatek za tisk norem.


Drobný podnikatel - kominík


V současné době se práce kominíka řídí přibližně 30 technickými normami, jejichž cena v tištěné podobě činí zhruba 30 tisíc Kč. Za aktualizaci norem pak podnikatel ročně zaplatí dalších cca 3 - 5 tisíc Kč. Změna zákona o technických požadavcích na výrobky mu umožní zakoupit volný přístup k normám s možností tisku do 50 stran za cenu zhruba 1500 Kč. Při prvotním nákupu norem podnikatel ušetří více než 90 % a každoroční aktualizace ho vyjde o polovinu levněji.


Přílohy ke staženízdroj: MPO ČR

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]