10.07.2008Jak postupovat v případě dopravní
nehody od ledna 2009Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti
novela zákona o silničním provozu provedená
zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách
ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé
změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu
nepřejeme, když už k ní přece jen dojde,
je dobré vědět, co dělat.
Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat
prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě
v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost
nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně
zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od
které nehodu musíme hlásit se výrazně
zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009
bude činit rovných 100 000 Kč.Od vyššího limitu si policie hodně slibuje,
hlavně pak to, že se namísto objasňování
dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému
dohledu nad silničním provozem.Kdy volat policiiZrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1.
lednu 2009 dopravní nehodu povinně hlásit Policii
ČR.Muže zákona budeme volat v těchto případech:1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba
i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel
včetně přepravovaných věcí ke škodě
převyšující 100 000 Kč.3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli
výši) na majetku třetí osoby (např. k
poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé
nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě,
kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v
majetku třetí osoby (např. leasingové
společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z
rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní
komunikace či ke zničení nebo poškození
její součásti nebo příslušenství
(např. dopravní značky, svodidel apod.).5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně
prospěšného zařízení (např.
přejezdového zabezpečovacího zařízení)
nebo životního prostředí (např. při
úniku provozních kapalin z vozidla).6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení
nepřiměřeného úsilí) obnovit
plynulost provozu.V případě všech ostatních dopravních
nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti
policie.Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti
současnému stavu se toho zas až tolik nezmění.
Nejpřevratnější změnou vlastně není
ani stotisícový limit, nýbrž změna v
koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič
takového vozidla měl přímou účast
na nehodě.Zatímco dnes voláme policii ke každé
nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním
autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně
změní a policie se i v těchto případech
bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na
vozidle (včetně přepravovaných věcí)
částku 100 000 Kč.Bez policie? Sepište o nehodě záznam!Zákon bude od ledna 2009 účastníkům
nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U
dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá,
budou účastníci nehody povinni sepsat společný
záznam o dopravní nehodě.Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku
dopravní nehody, její příčinu, průběh
a následky, identifikaci účastníků
nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci
nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat
pojistiteli, který by měl plnit vůči
poškozenému (tj. pojišťovně viníka
dopravní nehody).Záznam o dopravní nehodě může mít
v zásadě libovolnou formu, žádný pevně
stanovený formulář zákon nepředepisuje.
Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu
o dopravní nehodě, který současně
doporučujeme všem řidičům vozit v autě
s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit.
Při nehodě, ke které můžete přijít
jako "slepí k houslím", hrají svou
roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení
některého důležitého údaje
zapomenout.Pokud by vám některý z účastníků
nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání
záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás
to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění
"planého" výjezdu policie k nehodě byly
nakonec zavrženy.Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý
účastník dopravní nehody dopustí
přestupku.Potvrzení o zapůjčení
vozu při jízdě do zahraničíMimo běžné doklady k zapůjčenému
vozu jako je technický průkaz a zelená karta
mezinárodního pojištění potřebujete
také…
Souhlas majitele o zapůjčení
vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele,
automobilu a samozřejmě vaše. Pro členy rodiny
stačí podpis majitele vozu. Pro ostatní a týká
se to především zapůjčení
firemního vozu doporučujeme notářské
ověření. Vždy by mělo být uvedeno
telefonní číslo, na kterém mohou orgány
zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně
v některém světovém jazyku. Mimo vyvrácení
pochybností o totožnosti vozu se jedná také
o kontakt v případě vážné
dopravní nehody nebo krádeže vozu.  Potvrzení o užívání
firemního vozidla
  Potvrzení
o užívání osobního vozidla

  Záznam dopravní nehody   Návod jak vyplnit
formulář „Záznam o dopravní nehodě“POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO
AUTOMOBILU

Statutární
zástupce firmy

......................................................................................................................................
The
statutory representative of the company
Le représentant
statutaire de l'entreprisePan/paní
...............................................................
Mr./Mssouhlasí
a potvrzuje používání firemního
automobilu

hereby agrees and confirms the use of a
company vehicle
consentie et confirme l'utilisation de son
vehiculePanem/paní
.........................................................
by
Mr./Ms.
par M./Mmebytem
Česká republika.

permanent residence in the
Czech republic.
de résidence permanente en Republique
Tcheque.Vozidlo
je zapůjčeno na dobu od

.........................
The vehicle is lent for the
period beginning from

Le véhicule sera preté
a partir dudo
.........................
to
jusqu'auSpecifikace
cílové země či trasy:

..................................................................................................................
Specification
of country of destination or itinerary:
Specification du pays
de destination ou itinéraire:

......................................................................................IDENTIFIKACE
AUTOMOBILU:

VEHICLE
IDENTIFICATION:

IDENTIFICATION DU VEHICULE:Typ
vozidla:

.........................................................................................................................
Vehicle
type:
Type de véhicle:Registrační
značka:

.........................................................................................................................
Registration
number:
Numéro de Registration:VIN:
.........................................................................................................................
Serial
number
Numéro de sériePodpis:Podpis:

Ověřil
dne :

POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM
VLASTNICTVÍ


Pan/paní
...............................................................
Mr./Ms
M./Mmesouhlasí
a potvrzuje používání automobilu

hereby
agrees and confirms the use of his/her vehicle
consentie et
confirme l'utilisation de son vehiculePanem/paní
.........................................................
by
Mr./Ms.
par M./Mmebytem
Česká republika.

permanent residence in the
Czech republic.
de résidence permanente en Republique
Tcheque.Vozidlo
je zapůjčeno na dobu od

.........................
The vehicle is lent for the
period beginning from

Le véhicule sera preté
a partir dudo
.........................
to
jusqu'auSpecifikace
cílové země či trasy:

..................................................................................................................
Specification
of country of destination or itinerary:
Specification du pays
de destination ou itinéraire:

......................................................................................IDENTIFIKACE
AUTOMOBILU:

VEHICLE
IDENTIFICATION:

IDENTIFICATION DU VEHICULE:Typ
vozidla:

.........................................................................................................................
Vehicle
type:
Type de véhicle:Registrační
značka:

.........................................................................................................................
Registration
number:
Numéro de Registration:VIN:
.........................................................................................................................
Serial
number
Numéro de sériePodpis:Podpis:

Ověřil
dne :

Jak vyplnit formulář
„Záznam o dopravní nehodě“1) Používejte jen
jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná
vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná
vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář
dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku
a pište tak, aby byly čitelné i kopie.2) Při vyplňování
"Záznamu o dopravní nehodě"
dávejte
pozor na následující upozornění
:       otázky
v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění
(
číslo dokladu o pojištění
odpovědnosti, zelené karty
)       otázky
v bodě 9 se vztahují k Vašemu
řidičskému
průkazu       označte
přesně místo střetu (bod 10)       označte
křížkem tu variantu (1-17), která se týká
Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet
Vámi označených políček       vyhotovte
nákres nehody (bod 13 )3) Nezapomeňte uvést
eventuální svědky nehody, jejich jména a
adresy, zejména pokud se Váš názor liší
od ostatních účastníků nehody.4) Podepište Záznam
o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého
řidiče. Jeden výtisk předejte druhému
účastníkovi a ponechte si druhý za účelem
předání Vašemu pojistiteli.5) Při oznámení
nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde
a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem,
formulář předejte bezodkladně příslušné
pojišťovně. 
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]