9.02.2008


Zaokrouhlování daně z přidané hodnoty v návaznosti na zrušení padesátihaléřů (výklad s uvedením příkladů)

Vzhledem k častým dotazům týkajících se zaokrouhlování daně z přidané hodnoty v návaznosti na zrušení padesátihaléřů, předkládáme navazující výklad s uvedením příkladů.

1)

Zákon o DPH neřeší výpočet celkové ceny a neřeší ani způsob zaokrouhlování celkové ceny, řeší pouze výpočet a zaokrouhlování samotné částky daně (viz § 37 odst. 1 a 2). Postup výpočtu daně se nemění, zůstává stejný jako dosud, změna je pouze ve způsobu zaokrouhlování částky daně v důsledků zrušení padesátihaléřů.
(Postup je obdobný jako v případě, kdy byly zrušeny desetihaléře a dvacetihaléře).

2)

Nadále je možnost ponechat vypočtenou daň v haléřích nebo daň zaokrouhlit (dosud na desetihaléře nebo na padesátihaléře, nově na koruny).

Možnost volby je proto, že se může jednat o placení v hotovosti (nutné zaokrouhlení na nejbližší měnovu jednotku v oběhu) nebo placení bezhotovostní (není nutné daň zaokrouhlovat na nejbližší měnovu jednotku v oběhu).

3) Příklady

Plátce při nákupu zboží uvede na daňový doklad:

a)

základ daně 625,00 Kč
daň (9%) 56,25 Kč
celková cena 681,25 Kč

nebo

b)

základ daně 625,00 Kč
daň (9%) 56,30 Kč
celková cena 681,30 Kč

nebo

c)

základ daně 625,00 Kč
daň zaokrouhlená 56,00 Kč
celková cena 681,00 Kč

nebo

d)

cena včetně daně 681,00 Kč
(výpočet daně podle § 37 odst. 2)
681 x 0,0826 = 56,25
daň zaokrouhlená = 56,00 Kč

Příklad typu a) a b) lze použít zejména v případě, kdy dochází k bezhotovostnímu platebnímu styku za uskutečnění zdanitelné plnění. Způsob zaokrouhlení v příkladu b) je možné použít do 31.12.2008.

Od 1.1. 2009 vstupuje v účinnost zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a který stanovuje v § 28 odst. 2 písm. l), že vypočtená daň se ponechá v haleřích nebo se zaokrouhlí na nejbližší měnovou jednotku v oběhu (na koruny).

V případě, kdy dochází k hotovostnímu platebnímu styku za uskutečněné zdanitelné plnění pro konečného spotřebitele, lze postupovat obdobně jako v příkladě c) a d).Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]