9.17.2008


Povinnosti
zaměstnavatelů v souvislostí se žádostí
o důchod
  
25.8.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení

Zaměstnavatel
je povinen na výzvu OSSZ potvrdit některé
skutečnosti nezbytné k rozhodnutí o nároku
na důchod.


Od
1. 1. 2007 sepisuje žádost o přiznání
dávky důchodového pojištění s
občany OSSZ.


Žádost
se sepisuje na předepsaném tiskopisu, který s
občanem vyplňuje OSSZ příslušná
podle místa jeho trvalého pobytu. Po vyplnění
nezbytných údajů sdělených občanem
je následně nutno, aby zaměstnavatel na výzvu
OSSZ do 8 dnů písemně potvrdil některé
skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku
na důchod a jeho výplatu. Jedná se o tyto údaje:I
když pro tento účel nevyžaduje zákon
předepsaný tiskopis, ČSSZ pro usnadnění
činnosti zaměstnavatelů připravila vzor
potvrzení, na němž zaměstnavatelé mohou
požadované údaje jednotným způsobem
vyplňovat.


Doporučení


V
této souvislosti lze doporučit, aby zaměstnavatel,
jehož zaměstnanec se s ním dohodne na uvolnění
ze zaměstnání za účelem sepsání
žádosti o důchod na OSSZ, nečekal na výzvu
OSSZ, ale sám již tohoto zaměstnance vyplněným
potvrzením předem vybavil. OSSZ následně
zašle zaměstnavateli (uvede-li tento požadavek)
potvrzení, kterého dne došlo k sepsání
žádosti o důchod. Tímto způsobem lze
přispět ke zjednodušení i zkrácení
vlastního řízení o důchod.


Při
vyplňování potvrzení je nutno se věnovat
všem předepsaným údajům. Jestliže
nepřichází vyplnění některého
z údajů v úvahu, uvede se zde: „odpadá".


Pokud
zaměstnavatel vyplňuje potvrzení takto předem
(nikoli až na výzvu OSSZ), neodesílá až
do ověření skutečnosti, že žádost
byla sepsána, evidenční list důchodového
pojištění. Tato zásada neplatí za
situace, kdy ELDP je v zákonem stanovené lhůtě
odesílán za uplynulý kalendářní
rok.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]