8.18.2008

Víc než 1 500 lidí porušilo léčebný režim, čekal je postih
17.6.2008, Zdroj: ČSSZ
Celkem 72 965 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v prvním čtvrtletí roku 2008. Ve stejném období loňského roku jich bylo 75 490. Nejvíc kontrol v letošním prvním čtvrtletí bylo v Praze, a to 9 537 a také v Moravskoslezském kraji - 8 520. Dále pak ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 8 308 případech. Na základě všech kontrol vydaly OSSZ/PSSZ/MSSZ celkem 1 533 postihů za porušení léčebného režimu. Za stejné období roku 2007 jich bylo 1 553. V praxi to znamená, že víc než 2 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Kromě snížení či odebrání nemocenského, v případě že ze zdravotního hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, můžou pracoviště ČSSZ občanovi pracovní neschopnost ukončit. V prvním čtvrtletí 2008 tak pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončili celkem 993 pracovních neschopností. To je o 118 ukončení pracovní neschopnosti více než ve stejném období v roce 2007.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se při kontrole prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]