7.31.2008

K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 Kč a zažádejte si o nový občanský průkaz co nejdříve. Výměna občanských průkazů nepodléhá správním poplatkům. Stačí jedna průkazová fotografie, vyplněná žádost a návštěva obecního úřadu s rozšířenou působností.

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003 končí k 31.12.2008. Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.
Vyměnte si svůj občanský průkaz bez strojově čitelných údajů již nyní!
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajůObčanský průkaz bez strojově čitelných údajů
Proč?

Kdo?

Kde?

Za kolik?

Jak?

Formulář

Fotografie

Kdy?
CO NEJDŘÍVE, nejpozději však do 30.11.2008
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]