7.30.2008

Řidiči, vozte s sebou podepsanou „zelenou kartu“!

Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost.

Jednu ze základních zákonných povinností řada majitelů vozidel stále neplní – jezdí bez pojištění odpovědnosti. Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost.
Při provozu na pozemních komunikacích i na území České republiky je nutným dokladem prokazujícím skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v zelené kartě (viz § 2 písm. k.) tzv. ZELENÁ KARTA. Ta je platná pouze tehdy, je-li řádně podepsána pojistníkem. Do nabytí účinnosti novely sloužila zelená karta většinou pouze jako doklad pro cesty do zahraničí.
Po 1. červnu 2008 již pojišťovny nevydávají svým pojištěncům (klasický) doklad o pojištění, ale pouze zelenou kartu.
Kdo nemá nyní u sebe podepsanou zelenou kartu (či dříve vydávaný klasický doklad; ten však pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2008), vystavuje se možné hrozbě za spáchaný přestupek. Nově platný § 17 totiž stanovuje: „Při provozu na pozemních komunikacích je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu … a na požádání ji předložit příslušníku Policie České republiky.“
Závěrečné ponaučení – při provozu na pozemních komunikacích si zkontrolujte, zda s sebou vozíte platný doklad prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; pokud ne, ihned to napravte!
JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR,
tel.: 974833217, E-mail: sekropk@mvcr.cz

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]