5.16.2008

Chyby v uplatňování nákladů do základu daně
21.4.2008 , Zdroj: Česká daňová správa
Opět máte možnost se začíst do výsledků daňové kontroly, která zjistila hned několik chyb při uplatňování nákladů.

U daňového subjektu se zahraniční majetkovou účastí bylo za zdaňovací období roku 2003 doměřeno snížení vykazované ztráty o více než milión korun a za další rok pak byla zvýšena daňová povinnost o částku přesahující několik set tisíc korun (dodatečné platební výměry jsou v právní moci).

Změna daňové povinnosti byla provedena na základě výsledků provedené daňové kontroly, při níž bylo zjištěno více titulů porušení zákona při uplatňování nákladů do základu daně - například:

Daňový subjekt některé části pořizovací ceny pořizovaného majetku (celní poplatky, bourací práce při rekonstrukci haly) uplatnil neoprávněně jednorázově do základu daně kontrolovaného období namísto jejich postupného zahrnutí formou daňových odpisů.

Stejné chyby se daňový subjekt dopustil i u technického zhodnocení nehmotného majetku, kdy místo postupného odepisování jednorázově snížil základ daně o celou hodnotu hned v roce pořízení.

Dále se daňový subjekt dopustil pochybení v podobě zahrnutí do daňově účinných nákladů položky, jako je: nákup alkoholických nápojů, náklady za pohoštění auditorů i zahraniční delegace a poplatky za startovné na sportovním turnaji, neboť tyto náklady na reprezentaci firmy jsou daňově neúčinné.

Daňový subjekt rovněž pochybil, když nesprávně snížil základ daně v souvislosti s nesprávným výpočtem kurzových ztrát, neboť přepočetl k poslednímu dni zdaňovacího období závazky a pohledávky devizovým kurzem centrální banky SRN, nikoliv devizovým kurzem České národní banky.

Současný stav případu: Dodatečné platební výměry jsou v právní moci.


Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]