4.13.2008

Ruční manipulace - skupina nebezpečí vedoucí ke vzniku onemocnění
1.11.2007
V druhé části zajímavého příspěvku o nebezpečí, která se skrývají za ruční manipulací se dočtete o nebezpečí která vedou ke vzniku onemocnění.

Skupina nebezpečí vedoucí ke vzniku onemocnění.

Na celospolečenských negativních důsledcích ruční manipulace (obecně pracovní činnosti) se výrazným způsobem podílí nemocnost - zejména v oblasti zad a páteře. Tato skutečnost platí nejen pro naší republiku, ale i pro ostatní vyspělé země, kde v současnosti trpí bolestmi v zádech více než 1/3 populace těchto zemí. První „odborné" popisy poškození zdraví ruční manipulací jsou známé již z počátku XVIII. století u přístavních dělníků. První klinické popisy bolestivých syndromů v oblasti horních končetin a ramen pak pochází z poloviny minulého století.

Z historického pohledu lze uvést, že vzpřímením našeho předka do vertikální polohy došlo k přetížení naší páteře. K maximálnímu zatížení na páteři (i při vzpřímeném držení těla ve správné poloze) dochází v místě přechodu bederní části páteře a křížové kosti. Celá horní část těla působí svoji hmotností na povrch o velikosti asi pětikoruny. Zde také nejčastěji dochází k výhřezu meziobratlové ploténky a těžkým degenerativním změnám obratlů i ploténky. Lze také říci, že je to naše daň za vzpřímené držení těla.

Vznik onemocnění při ruční manipulaci (pracovní činnosti) je obecně podmíněn těmito skupinami nebezpečí:

Bolestivé syndromy osového orgánu, které se dříve objevovaly okolo třicátého roku života, se v posledním období stále častěji posouvají do ještě mladších věkových skupin. Častým je mimořádně nebezpečný výhřez meziobratlové ploténky. Objevuje se zejména v oblasti bederní páteře, odkud bolest vyzařuje v průběhu nervových kořenů do dolních končetin. Ty pak mohou být postiženy poruchou citlivosti či poruchou hybnosti.

Vertebrogenní onemocnění jsou však častá i u lidí bez prokazatelných rentgenologických změn a bez výhřezu plotének. Jde především o bolest svalovou a šlachovou. Na zádových svalech se objevují bolestivá místa a svalové stahy. Na rozvoji těchto onemocnění se podílí více vlivů. Uvedená onemocnění jsou často označována jako choroby civilizační.

Přetěžování jednotlivých částí pohybového aparátu může vést až k jejich poškození a ke vzniku nemocí. Ty vznikají nejspíše při vyvíjení značné svalové síly, nebo v případě konání mnohonásobně opakovaných pohybů - zejména pak v krajních nebo nezvyklých pozicích. Nemoci z přetěžování se častěji a v závažnější míře objevují u lidí subtilní tělesné konstrukce, u osob starších, nezapracovaných apod., jakož i u osob s nemocemi, které zpomalují regeneraci tkání.

Představu o chorobných změnách jednotlivých kloubů, ke kterým dochází u manipulačních dělníků - nosičů břemen v porovnání s úředníky lze získat z následujícího přehledu (2):

Druh kloubu

Poškození kloubu (%)

Manipulační dělníci (nosiči břemen)

Úředníci

Páteř

98

37

Loketní kloub

35

3

Kolenní kloub

32

13

Kyčelní kloub

28

6

Ramenní kloub

12

5

K nejčastěji zjišťovaným nemocem patří:

autor: Ing. Antonín Dušátko - SÚIP
zdroj:BOZP a PO aktuálněComments:
[color=#fffafa][url=http://kunstkamera.grusla.com]grundik+slava[/url]: one additional chant around...[/color]
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]