4.13.2008

Ruční manipulace - nežádoucí události
17.10.2007
První část zajímavého příspěvku o nebezpečí, která se skrývají za ruční manipulací

V rámci mezinárodní konference „BOZP 2007", o které jsme již informovali (1), vyhlásil generální inspektor Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) celostátní kampaň SLIC „Posviťme si na břemena". Tato kampaň, zaměřená na muskuloskeletární poruchy, v letošním roce probíhá ve všech státech Evropské unie (EU) - viz též společné logo kampaně. Podnětem k vyhlášení kampaně byl evropský průzkum, který odhalil že pracující v členských státech EU se setkávají s celou řadou potíží společně nazývaných jako muskuloskeletátní poruchy (MSD). Podle provedeného průzkumu si 33 % pracujících stěžuje na bolesti v zádech, přičemž se jedná o nejrozšířenější potíže spojené s prací.

Poznámka:
Bolesti v zádech jsou patrně staré jako samo lidstvo, neboť o nich psal již „otec lékařství" Hippokrates z Kosu, který žil v letech 460 - 377 př. n. l.

Ruční manipulace z pohledu základních nebezpečí

S ruční manipulací, chápanou jako manipulační činnost prováděnou ručně nebo za pomoci ručního nářadí, jsou spojeny dvě základní oblasti nebezpečí:

Některá nebezpečí z jedné oblasti mohou ale vést ke vzniku obou nežádoucích událostí.

Lidský jedinec začíná s ruční manipulací již záhy po narození a tato jej provází prakticky po celý život; v produktivním věku pak logicky jak v pracovní, tak i mimopracovní době. Proto někdy může být obtížné zařazení příslušného úrazu do pracovní, resp. mimopracovní oblasti. U onemocnění je obdobná klasifikace téměř nemožná.

autor: Ing. Antonín Dušátko - SÚIP
zdroj:BOZP a PO aktuálněComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]