4.16.2008

Přerušení činnosti
31.3.2008 , Zdroj: Česká daňová správa
Přerušení činnosti u podnikatele má svá daňová specifika.

Zákon o daních z příjmů podnikatelům ukládá, že v případě ukončení nebo přerušení činnosti, tj. když činnost nebyla zahájena do termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla podnikatelská činnost přerušena, byl zvýšen základ daně o hodnotu zásob a pohledávek. Porušení těchto povinností patří mezi poměrně častá zjištění správce daně.

Podnikatel se rozhodl, že je nutno si odpočinout, a aby měl od všech úřadů najisto pokoj, přerušil na více než jeden rok svoji podnikatelskou činnost. Ke konci roku udělal inventarizaci, při které řádně spočítal zásoby na skladě a nebylo jich málo, bratru za několik miliónů korun, a od ledna následujícího roku dal všem podnikatelským starostem vale. Protože vůbec o hodnotu zásob nezvýšil základ daně, musel mu tuto povinnost vyplývající ze zákona o daních z příjmů připomenout správce daně, který mu následně jím vykázaný základ daně o několik miliónů korun zvýšil a doměřil příslušnou daň.

Obdobné porušení zákona o daních z příjmů s následným dopadem na výši daně zjistil správce daně ve Středočeském kraji u dalšího podnikatele, člena sdružení bez právní subjektivity, který ukončil svoji činnost ve sdružení a následně přerušil svoji podnikatelskou činnost. Do základu daně nezahrnul nezaplacené pohledávky ve výši několika set tisíc korun.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]