4.08.2008


Dotaz:
V novém ZDP je v § 25 odst. 1 písm. h) bod 2. uvedeno, že možnost používat závodní knihovnu není daňově uznatelný náklad. Naše firma vybudovala počítačovou učebnu, ve které je i malá knihovna zřízená za účelem odborného rozvoje zaměstnanců. Nejedná se o zvyšování kvalifikace, čímž je na druhé straně splněn § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. Bude lepší, když doplníme stávající vnitropodnikovou směrnici o vyjádření, že PC učebna s příruční knihovnou slouží k odbornému rozvoji zaměstnanců, případně on-line kurzům na rekvalifikaci ap., abychom mohli náklady spojené s provozováním učebny a malé knihovny uplatnit jako daňově uznatelné?

Odpověď:

Pokud se bude jednat o vlastní vzdělávací zařízení, budou výdaje na jeho provoz včetně výdajů (nákladů) spojených s odborným rozvojem zaměstnanců v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP daňově uznatelné, což potvrzuje i výše uvedené ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) tím, že se toto ustanovení na provoz vzdělávacích zařízení nevztahuje. Osobně souhlasím s výše uvedeným doplněním textu do vnitropodnikové směrnice.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]