2.26.2008

Odlišnosti v odvodech za zaměstnance u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
14.2.2008 , Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Od 1. 1. 2008 se pro účely zdravotního pojištění nově považují za zaměstnance i členové statutárních orgánů právnických osob. Okruh osob, které se považují za zaměstnance pro účely sociálního pojištění se nezměnil.

Poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejsou všechny osoby, jejichž příjmy jsou daněny jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Na rozdíl od zdravotního pojištění totiž od 1. 1. 2008 nedošlo ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, které by okruh zaměstnanců - poplatníků pojistného vymezily v návaznosti na danění jejich příjmů.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) se proto i nadále odvádí pouze z příjmů zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění - tím se totiž tito zaměstnanci stávají poplatníky pojistného. Okruh zaměstnanců účastných nemocenského pojištění a podmínky účasti upravuje zejména ustanovení § 2 a násl. zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění; okruh poplatníků pojistného pak § 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění.

Osoby, které nejsou účastny nemocenského pojištění, pojistné neplatí, i když jim plynou příjmy ze závislé činnosti (a tyto příjmy se jim tedy ani nehodnotí pro účely nemocenského a důchodového pojištění). Poplatníky pojistného např. nejsou:Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]