2.26.2008

Důležité údaje pro pojistné na sociální zabezpečení 2008
28.1.2008, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Přehled důležitých údajů pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2008 shrnuje následující tabulka.

Pojistné na sociální zabezpečení

Organizace

Zaměstnanec

Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na:

 • důchodové pojištění

 • státní politiku zaměstnanosti

 • nemocenské pojištění

21,5 %
1,2 %
3,3 %

6,5 %
0,4 %
1,1 %

Maximální vyměřovací základ
(48násobek průměrné mzdy)

1 034 880 Kč

Částka pravděpodobného příjmu pro stanovení výše pojistného (při nedostatku podkladů)

30 075 Kč

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
(28 % z minimálního vyměřovacího základu 10 000 Kč)

2 800 Kč

Pojistné osob samostatně výdělečně činných

Procento pojistného na:

 • důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti

 • nemocenské pojištění (dobrovolné)

29, 6 %
4,4 %

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost

51 744 Kč

Před podáním Přehledu za rok 2007

hlavní

vedlejší*

Měsíční vyměřovací základ
minimální (50 % z poloviny průměrné mzdy)

5 035 Kč

2 014 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění
(29,6 % vyměřovacího základu)
minimálně

1 491 Kč

597 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění
(4,4 % z vyměřovacího základu)
minimálně

222 Kč

89 Kč

Po podání Přehledu za rok 2007 nebo při zahájení činnosti v roce 2008

Měsíční vyměřovací základ (50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji)

 • minimální (z poloviny průměrné mzdy)

 • maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

5 390 Kč
86 240 Kč

2 156 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu)

 • minimální

 • maximální

1 596 Kč
25 528 Kč

639 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu)

 • minimální

 • maximální

238 Kč
3 795 Kč

95 KčComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]