1.10.2008

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v roce 2008

Základní náhradu za 1 km jízdy při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, stanoví pro rok 2008 vyhláška č. 357/2007 Sb.

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

Pro rok 2008 stanovuje tyto náhrady vyhláška č. 357/2007 Sb.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí:

a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, přísluší mu v roce 2008 náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla:

Druh pohonných hmot

Průměrná cena

pohonných hmot (Kč)

Benzin automobilový 91 oktanů

30,60

Benzin automobilový 95 oktanů

30,90

Benzin automobilový 98 oktanů

33,10

Motorová nafta

31,20Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]