12.06.2007

Vyhláška č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
27.11.2007
Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti vyhláška č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti vyhláška č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Základními důvody pro vypracování novely vyhlášky byly podstatné změny zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby (provedené především zákonem č. 229/2005 Sb.), zavedení systému digitálních tachografů v silniční dopravě, včetně souvisejících změn povinností dopravců při vedení záznamových zařízení, a nová úprava pravidel dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

V oblasti taxislužby se jedná především o:

Zdroj: http://www.mdcr.cz/cs/Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]