12.12.2007

Regulační poplatky z hlediska DPH

Regulační poplatky zavádí zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Podle § 16a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění má zdravotnické zařízení povinnost regulační poplatek vybrat (pokud nejde o výjimku stanovenou podle odst. 2 a 3 tohoto paragrafu).

Podle § 16a odst. 4 novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je regulační poplatek příjmem zdravotnického zařízení, které regulační poplatek vybralo. Regulační poplatek je tedy součástí úplaty za zdravotnickou službu nebo zboží.

  1. U zdravotnických služeb a zboží, která jsou osvobozena od daně podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH"), bude celá úplata osvobozena od daně včetně regulačního poplatku.

  2. U zdravotnických služeb a u dodání zboží, která nejsou od daně osvobozena podle § 58 zákona o DPH, uplatňuje plátce daň ve výši odpovídající platné sazbě daně.

    Podle § 36 odst. 1 zákona o DPH v platném znění, je součástí základu daně vše, co plátce daně obdržel nebo má obdržet jako úplatu za uskutečněné plnění, vyjma daně za zdanitelné plnění. Regulační poplatek hrazený pacientem je stanoven jako konečná částka a proto je obecně u zdanitelných plnění uskutečňovaných plátcem považován za částku včetně daně. Výpočet daně se provede podle § 37 odst. 2 zákona o DPH.

  3. Příklady výpočtu:Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]