12.09.2007

Daňový kalendář na rok 2008

LEDEN

středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2007 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2007 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2007 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2007
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2007
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2007
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2007
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
- biopaliva - hlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
ÚNOR
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2007 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2007 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za leden 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2008
pátek 29. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
BŘEZEN
pondělí 3. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za
zdaňovací období 2007
úterý 11. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2008
středa 26. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za březen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2008
středa 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
KVĚTEN
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2008
ČERVEN
pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za květen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2008
pondělí 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
ČERVENEC
čtvrtek 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2008
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2008
SRPEN
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červenec 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2008
ZÁŘÍ
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2008
úterý 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
ŘÍJEN
pátek 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2008
pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.1.2009
LISTOPAD
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za září 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. - spotřební daň - splatnost daně za září 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2008
PROSINEC
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
středa 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 29. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2008
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]