11.07.2007

Vláda schválila návrh novely živnostenského zákona, kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Norma přináší řadu zásadních změn, které povedou ke zjednodušení živnostenského podnikání v České republice. Živnostníci stráví méně času papírováním, které jim komplikuje podnikání. Díky novele také živnostníci výrazně ušetří na poplatcích, které za úkony spojené s živnostenským podnikáním úřady vybírají.

"Novelou živnostenského zákona výrazně snižujeme zátěž, kterou v tomto státě cítí většina podnikatelů. Ubude jim papírování a sníží se náklady spojené s úřadováním. Uvědomuji si, že živnostenské úřady jsou jen jedním zdrojem administrativní zátěže. Chci, aby na konci mého mandátu trávili podnikatelé na všech úřadech o 20 % méně času," řekl ministr Říman.

"Živnostenský zákon byl od svého vzniku před 16 lety novelizován více než stokrát. Změny tak přicházely v průměru každé dva měsíce. Tuto praxi měním. Vyhlašuji stop stav. Po schválení novely v Parlamentu se minimálně rok žádná novela navrhovat nebude," uvedl dále ministr.

Hlavní body novely živnostenského zákona:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]