11.13.2007

Plátci DPH mohou od 1.1.2008 účinně podávat přihlášky k tzv. skupinové registraci.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., odkaz na externí web o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.


První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1.1.2009.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]