11.07.2007

Ministerstvo průmyslu a obchodu výrazně zjednodušilo Jednotný registrační formulář (JRF), který byl zaveden kvůli zjednodušení vstupu do podnikání. Využívá se také při ohlášení změn na živnostenských úřadech, nebo při přihlášení k daňové registraci a ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Stávajících 18 stran se redukuje na dvě. Místo 471 kolonek jich bude žadatel vyplňovat pouze 140. Změna přináší povinnost podat jen nezbytné údaje.

Nový JRF budou moci občané využívat, jakmile vstoupí v účinnost novela živnostenského zákona. Předpokládaný termín je 1.7.2008.

V současné době je připravována také elektronická verze JRF. Pomocí ní bude možné ohlášení provést i na internetu.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]