10.25.2007

Zdravotní pojistné - souběh zaměstnání na částečný úvazek a OSVČ vedlejší
18.10.2007, Zdroj: VZP
Pokud osoba souběžně pracuje na zkrácený úvazek s příjmem 7 000 Kč měsíčně a o své samostatné výdělečné činnosti prohlásí, že není hlavním zdrojem příjmů, musí hradit zálohy na pojistné?

Fyzická osoba má příjem ze zaměstnání, kde je na částečný úvazek (7 000 Kč). Také podniká, ale tento příjem je nepravidelný, a tak jej bere jako vedlejší a neplatí zálohy na pojistné. Je pravda, že musí platit pojistné alespoň v minimální výši?

Ano, je to pravda. Může si ale vybrat: při uvedeném souběhu musíte platit pojistné v minimální výši buď jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Podle zákona OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Zákon ale také říká, že minimální vyměřovací základ neplatí pro OSVČ, která je současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Ten se odvíjí od minimální mzdy, která je od 1. 1. 2007 stanovena ve výši 8 000 Kč. Takže pokud jako zaměstnanec neodvedete pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu, platí pro vás minimální základ jako pro OSVČ.

Osoba, která má příjmy ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné činnosti a platí pro ni minimální vyměřovací základ, jej musí dodržet a musí odvést pojistné alespoň v minimální výši. Při souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti se vyměřovací základy vypočtené z příjmů dosažených v zaměstnání a samostatnou výdělečnou činností nesčítají. To znamená, že osoba, jejíž vyměřovací základ dosažený samostatnou výdělečnou činností i vyměřovací základ ze zaměstnání bude nižší než zákonem stanovené minimum, musí odvést pojistné alespoň v minimální výši, a to buď v zaměstnání, nebo jako osoba samostatné výdělečné činná.

Pokud osoba pracuje na zkrácený úvazek s příjmem 7 000 Kč měsíčně a o své samostatné výdělečné činnosti prohlásí, že není hlavním zdrojem jejich příjmů, nemusí hradit jako OSVČ zálohy na pojistné. OSVČ může prohlásit, že příjem ze samostatné výdělečné činnosti není hlavním zdrojem příjmů, i pokud jsou její příjmy ze zaměstnání nižší než ty ze samostatné výdělečné činnosti - např. v případě, že má další příjmy, které spolu s příjmy ze zaměstnání považuje sama za hlavní zdroj svého příjmu. V takovém případě je však osoba povinna dodržet minimální vyměřovací základ v zaměstnání a prostřednictvím svého zaměstnavatele doplatit pojistné do minima. Minimální odvod pojistného v zaměstnání by činil 1 080 Kč měsíčně. Pojistné ze samostatné výdělečné činnosti uhradíte po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečně dosažených příjmů.

Pokud by se rozhodla hradit zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu jako osoba samostatně výdělečně činná, nemusela by naopak v zaměstnání dodržet minimální vyměřovací základ a pojistné v zaměstnání by bylo odvedeno ze skutečného příjmu. Ještě poznamenáváme, že minimální vyměřovací základ pro OSVČ je v roce 2007 stanoven na 10 069,50 Kč a z toho je minimální měsíční záloha 1 360 Kč.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]