10.18.2007

Povinnost oznamování změn registračních údajů správci daně
24.9.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Pokud se změní skutečnosti, které jste uvedli při své registraci k dani, musíte tyto změny nahlásit správci daně, pokuta může dosáhnout až 2 000 000 Kč.

Daňový subjekt, který je registrován u správce daně, je povinen hlásit správci daně (místně příslušnému FÚ) veškeré změny skutečností, které uvedl při své registraci. Dojde-li ke změnám skutečností uvedených při registraci, je daňový subjekt povinen tyto změny oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Způsoby ohlášení:

Při nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do celkové výše 2 000 000 Kč, a to i opakovaně. Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]