10.22.2007

Daňová reforma vychází ve Sbírce zákonů
15.10.2007, Zdroj: Sbírka zákonů
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů má číslo 261/2007 Sb.

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů dnes 16. října vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2007 Sb. Reformní balík mění 47 zákonů a upravuje 3 nové ekologické daně.

Daňovou reformu" nalezneme na začátku zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, „daňová reforma" přitom spočívá ve změně těchto zákonů:

Pokud jde o ekologické daně, zavádí zákon o stabilizaci veřejných financí (ve svých závěrečných částech) tyto daně:

Účinnost „daňové reformy" je stanovena převážně od 1. 1. 2008. V případě zákona o daních z příjmů je výjimkou postupné snižování sazby DPPO až na 19 % od roku 2010, dále dvoufázové zpřísnění podmínek pro test nízké kapitalizace (druhá fáze má účinnost od 1. 1. 2009) a konečně účinnost osvobození reagující na úpravu úrazového pojištění novým zákonem, jehož účinnost by měla být odložena na 1. 1. 2010, rovněž na 1. 1. 2010. Od 1. 1. 2008 se zavádí jediná sazba DPFO ve výši 15 %, od 1. 1. 2009 se sazba DPFO z 15 % dále snižuje na 12,5 %, což je od roku 2009 částečně kompenzováno snížením slev na dani, a také se snižuje sazba srážkové daně na 12,5 %. U ostatních daňových zákonů byly všechny změny schváleny s účinností od 1. 1. 2008.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]