8.20.2007

Odměňování „na ruku“ je stále větším rizikem
31.7.2007, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude velmi přísně postihovat práci načerno i zneužívání výplat minimální mzdy, která se často pro tuto nelegální činnost využívá.

Dokazovat práci načerno je sice obtížné, nikoli však nemožné. Jedná se o nezákonné počínání, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR bude přísně postihovat. Právě tak se pod drobnohledem orgánů inspekce práce ocitne zneužívání výplat minimální mzdy.

Nezaměstnanost klesá, pracovních příležitostí přibývá, což lidem umožňuje, aby se při výběru zaměstnání chovali racionálně, a aby se pod tlakem nedostatku příležitostí nerozhodovali pro riskantní a nezákonné kontrakty.

Vidina zdánlivě vyšší mzdy nemůže vyvážit zápory práce bez sociálního a zdravotního pojištění, bez nároku na placenou dovolenou, s možností propuštění na hodinu. Za pracovní úraz nedostane nepřihlášený zaměstnanec žádnou kompenzaci, nemůže dokonce ani zažádat o půjčku u finančních ústavů.

Firmy ušetří na odvodech za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, riskují ovšem finanční postih, který může tyto pochybné úspory výrazně převýšit.

Oblíbeným způsobem kombinace legálního a nelegálního zaměstnávání stále zůstává minimální mzda na výplatní pásce a zbytek odměny mimo účetní evidenci přímo „na ruku". Jedná se o způsob běžný zejména ve službách. Je to rozšířený delikt na úseku odměňování zaměstnanců, který však orgány inspekce práce mohou snadno odhalit. Minimální mzda může být totiž legálně vyplácena jen velmi úzké skupině pracovníků vykonávajících nejméně kvalifikované práce.

Jde o práce sestávající z jednoduchých opakujících se pracovních operací bez vazeb na další procesy a činnosti. Jde zpravidla o činnosti bez rizika pracovního úrazu, které nepředstavují zvýšené nároky na nervovou soustavu, soustředěnost a pohotovost.

Mezi takto definované pracovní aktivity rozhodně nepatří povinnosti obsluhujícího personálu v restauracích ani prodavačů či pokladních v obchodech a dalších profesí ve službách, které bývají minimální mzdou nejčastěji odměňováni.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas očekává, že chystané legislativní změny v oblasti zaměstnanosti podobné nešvary v odměňování pracovníků ukončí.

Příklady prací, které je možné odměňovat minimální mzdou:Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]