8.28.2007

"Na Eko-energii dáme o 2 miliardy víc"
22.8.2007
Rozpočet programu Eko-energie, který Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo letos v dubnu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, bude posílen o 2 miliardy korun. Důvodem je velký zájem podnikatelů, kteří reagovali na první výzvu a během června a července do programu přihlásili 568 projektů v celkové hodnotě dotace 10,5 miliardy korun. Pro program Eko-energie přitom MPO na léta 2007-2013 původně vyčlenilo více než 4 miliardy korun a pro první výzvu počítalo s 850 miliony. "Potenciál obnovitelných zdrojů pro českou energetiku se přeceňuje. Jejich podpora je ale jednou z priorit vládního prohlášení, což plně respektuji. Rozhodl jsem proto, že se rozpočet programu Eko-energie navýší o dvě miliardy a prostředky určené na první výzvu se téměř zdvojnásobí. Díky tomu podpoříme více projektů, které jsou spolehlivé, mají nízké provozní náklady a nejsou závislé na proměnlivých meteorologických podmínkách," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Nejvíce žádostí se týkalo projektů z oblasti solární energie (38 %), energetických úspory (25 %), produkce elektřiny z malých vodních zdrojů (13 %) a výroby energie z bioplynu (13 %). Do zbývajících 11 % spadají projekty na výrobu energie z biomasy, výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, kogeneraci a výrobu pelet.

"Při vyhlášení programu Eko-energie jsem jasně oznámil jeho priority. Navýšením prostředků pro první výzvu budeme schopni pokrýt energetické úspory a malé vodní zdroje. Na fotovoltaiku, kde se sešly žádosti o celkem více než pětimiliardovou dotaci, se už zřejmě nedostane. Do této oblasti již ale směřují z jiných zdrojů dotace výkupní ceny, což představuje více než třináct korun na kilowatthodinu. Žadatelům doporučíme, aby v rámci první výzvy nepodávali plné žádosti. To samé s ohledem na velký zájem ovšem platí i pro bioplyn, jehož podpora na rozdíl od fotovoltaiky patří mezi priority resortu," uvedl dále ministr.

V minulém programovém období 2004-2006 získaly fotovoltaické projekty více než deset procent ze 750 milionů určených na dotace pro obnovitelné zdroje energie. Kromě toho přispělo MPO v letech 2005 až 2007 celkem více než 100 miliony korun na různé projekty v oblasti výzkumu technologií solárních článků.

"Oproti rokům 2004 až 2006 se zájem o dotace na fotovoltaiku několikanásobně zvýšil. Díky široké škále dotací se totiž jedná o investici s jistou návratností. Sluneční elektrárny jsou ale zatím ze všech zdrojů nejméně efektivní a zároveň nejdražší. Dokud nebudou vyvinuty články s vyšší účinností, masivní výstavba fotovoltaických elektráren by vedla pouze ke zvýšení nároků na elektrizační soustavu a záložní zdroje. Proto podporujeme výzkum a vývoj fotovoltaických elektráren, nikoli jejich výstavbu," řekl dále ministr Říman.

zdroj: MPOComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]